Çiftçinin ziraat odası aidat borçları ve sulama birliklerine olan borçları yapılandırıldı! 9 taksitle ödenebilecek!

Resmi Gazete’de 12 Mart’ta yayımlanan ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair [...]