Bireysel Sulama Destekleme başvuru süreleri uzadı

​Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ile ilgili olarak Sulama hibesi başvuruları 8 Mayıs 2023‘e kadar uzadı.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre  Bireysel Sulama Sistemlerin Desteklenmesi hibe başvuruları 8 Mayıs 2023’e kadar uzatıldı

Kimler yaralanabilir ?

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı; gerçek kişiler, tarımsal şirketler, sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri

Desteklenen alan ve desteklenen unsurlar neler ?

2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere, kırsal alandaki üreticilerin bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. • Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. • Aşağıda yer alan konularda yatırımlar desteklenmektedir:

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer sistem veya Center Pivot sulama sistemi kurulması

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

g) Tarımsal sulama amaçlı güneş enerji sistemleri,

ğ) Akıllı sulama sistemleri. •

%50 hibe oranında en fazla 500.000 TL hibe verilebilecek. • Üretim tarihi 2019 yılı ve öncesi olan makine ekipmanlar desteklenmenmeyecek

Başvuru için kullanıcak yerler nereler?

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri

Kaynak: tarimdanhaber.com