Çiftçi kayıt sisteminde destek alamayan çiftçilerle ilgili önemli değişiklik! Artık destek alabilecekler! 

Çiftçi Kayıt Sistemi yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar ’taahhütname’ belgesi ile kayıt altına alınabilecek. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan çiftçiler de tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, çiftçilerin ÇKS’ye kayıt olması, kontrollerin yapılması ve sistemin güncellenmesine ilişkin esaslar düzenlendi. Buna göre, taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilecek.

MÜLKİYET VE MİRASÇILIK SORUNUNDAN DOLAYI DESTEK ALAMAYAN ÇİFTÇİLER DE DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK!

Bu kapsamda tarımsal faaliyet yapılan ancak mülkiyet ve mirasçılık sorunu nedeniyle kayıt yapılamayan alanlar ’taahhütname’ belgesi ile kayıt altına alınabilecek. Böylece mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle desteklerden faydalanamayan üreticiler de tarımsal desteklerden yararlanabilecek.

ÇKS’ye kayıtlar yapılırken; hisseye isabet eden alanların bölünerek kiraya verilmesi durumunda, ’Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu’ hükümlerinde yer alan asgari tarımsal büyüklük şartı Hazineden kiralanan alanlarda aranmayacak.

TARIM BAKANI YUMAKLI’DAN ÇKS YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretim planlaması kapsamında bir uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirterek, “Üretim yapılan tüm alanları kayıt altına alarak sisteme dâhil edecek, çiftçilerimizi tarımsal desteklerden azami derecede yararlandıracağız” dedi.

Kaynak: tarimdanhaber.com