Çiftçilerin dikkatine! 2023 yılı destek başvuruları başladı! İstenilen evraklar İl Müdürlüğü tarafından açıklandı!

Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2023 yılı sertifikalı tohum kullanım desteklemesi başvurularının başladığını duyurarak, çiftçilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları istendi.

Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, konuyla ilgili yayınladığı duyuruda, 2023 yılı sertifikalı tohum kullanım desteklemesi başvurularının başladığı belirtildi. Duyuruda, çiftçilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiği kaydedildi.

Yapılan duyuruda, sertifikalı tohum kullanım desteklemesi başvurusunda çiftçilerden istenilecek belgeler ise şöyle sıralandı… Tohumluk bayi belgesi fotokopisi, Tohumluk Satış Faturası ve Tohumluk Sertifikasının Fotokopisi.

SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİ KAÇ LİRA? DESTEK BAŞVURUSUNU KİMLER NASIL YAPACAK?

2023 üretim yılında; susam ve yerfıstığını tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünleri ise belirlenen havzalarda yurt içinde üretilip sertifikalandırılan tohumu kullanarak ekim/dikim yapan çiftçiler sertifikalı tohum kullanım desteğinden yararlanacak.

ÇKS’de kendi adına kayıtlı arazilerde mahsul veya tohum elde etmek amacıyla sertifikalı tohum kullanan YTK’lar da bu destekten yararlanacak.

Desteklemeye tabi alan, faturada belirtilen tohum miktarının, aşağıdaki tabloda yer alan ürünlere ait ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alandan büyük olamaz, büyük olması durumunda ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan alan esas alınır, o ürüne ait ÇKS’de beyan edilen alanın küçük olması durumunda ise beyan edilen alan esas alınır.

Kaplanmış tohumlar için faturada yer alan kaplanmamış tohum miktarı desteğe esas alınacak.

Sertifikasyon kuruluşları, düzenlemiş oldukları sertifikalara ait bilgileri, TBS’de yer alan sertifika veri tabanına kaydeder. Sisteme tanıtılmamış sertifikalar üzerinden destekleme ödemesi yapılmayacak.

TBS, satış faturalarının bağlı olduğu sertifikaların parti büyüklüğünü aşmamasını kontrol eder. Parti büyüklüğünü aştığı için girişi yapılamayan sertifika, TBS’de yer alan “sertifikayı kullanan işletmeler raporu” ile birlikte sertifikanın ait olduğu tohum üreticisine bildirilir. Tohum üreticisi, girişi yapılamayan sertifikaya ait tohumların dağıtımını yaptıkları tohumluk bayilerini incelemeye alarak sorunun çözümünü sağlar. Üretici kuruluşun belirttiği çiftçiler dışındaki o sertifikaya ait girişler iptal edilir.

Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenecek

a) Tohumluk satış faturası;

1) Sertifikalı tohum kullanım desteği başvurusu yapan çiftçi adına olmalıdır.

2) Tohumluk satış faturası, 2022 yılı güzlük ekilişler için 1/1/2022 tarihi veya sonrasında, 2023 yılı ilkbahar/yazlık ekilişler için ise 1/7/2022 tarihi veya sonrasında düzenlenmiş olması gereklidir.

3) Tohumluk satış faturası tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz. Ekim dönemi aralığı gerekli görüldüğü hallerde il/ilçe tahkim komisyonunca belirlenir.

4) Tohum üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından; “bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, ……..tarih ve…..no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura düzenlenir.

5) Aynı faturada birden fazla sertifikaya ait tohum yer alması durumunda, sertifika numaraları ve tohum miktarları faturada belirtilir.

6) Tohumluk satış faturası tarihi, sertifika tarihinden önce olamaz.

7) Farklı ürünlere ait karışım tohumluk satış faturalarında, tohum üreticisi veya tohumluk bayisi tarafından karışıma ait tohum miktarları ayrı ayrı yazılarak belirtilir.

8) Farklı ürünlere ait karışım tohumluk satış faturalarında, desteklemeye esas ürüne ait tohum miktarı sisteme kaydedilir.

b) Tohumluk sertifikası fotokopisi; fatura tarihi itibarıyla sertifika bir yılını doldurmuş ise sertifika ile birlikte fatura tarihinden önce alınmış geçerli tohumluk analiz raporu fotokopisi de istenir. Sertifikaların ve tohumluk analiz raporlarının geçerlilik süresi düzenleme tarihinden itibaren bir yıldır.

c) Kamu kuruluşları hariç fatura düzenleyen kişiye ait tohum üretici belgesi veya doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi fotokopisi istenir.

Kaynak: tarimdanhaber.com