Buğdayın Global ve Yerel Seyri: Dünya ve Türkiye’de Buğday Tarımının Derinlemesine İncelenişi

Buğday Tarımı Buğday, milattan önce 10.000 yıllarına kadar uzanan tarihiyle insanlık tarihinde önemli bir yere [...]

Buğday’da TerraBora Etkisi

Buğday ve TerraBora Buğday Toprak İsteği Buğday değişik tip topraklarda yetişebilen bir bitkidir. Verimsiz kıraç [...]