Buğdayın Global ve Yerel Seyri: Dünya ve Türkiye’de Buğday Tarımının Derinlemesine İncelenişi

buğday

Buğday Tarımı

Buğday, milattan önce 10.000 yıllarına kadar uzanan tarihiyle insanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bugün dünya genelinde en çok tüketilen tahıllardan biri olan buğday, hem Türkiye hem de global ölçekte tarımın ana eksenlerinden birini oluşturmaktadır.

Dünya’da Buğday Tarımı

 • Tarihi Başlangıç: Buğdayın tarımı, MÖ 10.000 yıllarında Mezopotamya ve Güneydoğu Türkiye’de başladı.
 • Genişlemesi: Buğdayın tarımı, antik dönemlerde Mezopotamya, Mısır, Hindistan ve Çin gibi uygarlıklara yayıldı.
 • Modern Buğday: 20. yüzyılda, yeşil devrim ile birlikte buğday üretimi ve verimliliği önemli ölçüde arttı.
 • En Büyük Üreticiler: 2021 verilerine göre Çin, Hindistan, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük buğday üreticileri arasında yer almaktadır.

Türkiye’de Buğday Tarımı

 • Tarihi Kökenler: Anadolu, buğdayın tarımının başladığı yerlerden biridir.
 • Üretim Alanları: Türkiye’de buğday tarımı, özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğundur.
 • Ekonomik Önem: Türkiye, buğday üretimiyle sadece kendi nüfusunu beslemekle kalmaz, aynı zamanda buğday ve buğday ürünleri ihracatında da önemli bir yere sahiptir.
 • Sürdürülebilir Buğday Tarımı: Türkiye, iklim değişikliği ve su sıkıntısı gibi zorluklara rağmen sürdürülebilir buğday tarımı yöntemleri geliştirmeye odaklanmaktadır.

Sonuç: Hem Türkiye’de hem de dünya genelinde buğday, beslenme ve ekonomi açısından önemli bir role sahiptir. Bu, buğdayın tarihsel kökenlerinden modern zamanlara kadar olan evrimiyle daha da belirginleşmektedir. Buğday tarımının sürdürülebilirliği, gelecekteki nesiller için de bu önemin devamını sağlayacaktır.

buğday gübreleme

Buğday Tarımında Gübreleme: Ne Zaman, Hangi Gübre ve Nasıl Uygulanır?

Buğday tarımı, optimum verim ve kalite için doğru gübreleme stratejilerine ihtiyaç duyar. Buğdayın büyüme evrelerine, toprak özelliklerine ve iklim koşullarına göre gübreleme programının düzenlenmesi esastır. İşte buğday tarımında hangi gübrenin ne zaman atılması gerektiğine dair ayrıntılı bilgiler:

Agrorun ürünleri ile hem ekim de hem de hasatta kazan

1. Ekim Öncesi Hazırlık:

 • Temel Gübreleme: Ekim öncesi toprak analizi yaparak buğdayın ihtiyaç duyduğu besin maddelerini belirleyin.
  • Azot: Genellikle amonyum sülfat, amonyum nitrat veya üre gibi azotlu gübreler ekimden önce veya ekimle birlikte uygulanabilir.
  • Fosfor: Süper fosfat veya dikalsiyum fosfat gibi fosforlu gübreler ekimden önce toprağa karıştırılmalıdır.
  • Potasyum: Potasyum sülfat toprak analizine göre eksiklik varsa ekim öncesi verilir.

2. Vejetatif Büyüme Dönemi:

 • Azot: Buğdayın vejetatif büyüme döneminde azot ihtiyacı artar. İlkbaharda, buğdayın yoğun bir şekilde büyümeye başladığı dönemde azotlu gübrelerin ikinci bir dozda uygulanması önerilir.
  • Zamanlama: Bu dönemde, genellikle sapa kalkma dönemine yakın bir zamanda ek bir azot gübrelemesi yapılır.

3. Başaklanma ve Dolum Dönemi:

 • Mikro Besinler: Başaklanma ve dolum dönemlerinde buğday, özellikle çinko, bor ve manganez gibi mikro besin maddelerine ihtiyaç duyar.
  • Zincir: Çinko sülfat olarak uygulanabilir.
  • Bor: Boraks ya da diğer borlu gübrelerle sağlanır.
  • Manganez: Manganez sülfat ile toprağa verilebilir.

4. Ekim Sonrası ve Hasat:

 • Kireç: Toprak pH’sı düşükse (asidikse), kireçleme yaparak pH dengesini optimize edin. Bu, genellikle hasattan sonra, bir sonraki ekim öncesi yapılır.

Uygulama Önerileri:

 • Toprak Analizi: Hangi gübrenin ne kadar ve ne zaman uygulanması gerektiğini belirlemek için düzenli olarak toprak analizi yapın.
 • Sıvı ve Granül Gübreler: Buğday için sıvı ve granül gübreler mevcuttur. Uygulama metodu, çiftlik ekipmanına ve tercihlere bağlıdır.
 • Doğru Zamanlama: Gübrenin etkili olması için doğru zamanda uygulamak kritiktir. Özellikle azotlu gübrelerin yağmurla yıkanıp gitmemesi için uygulama zamanını iyi planlayın.

Buğday Tarımında Zararlılar, Virüsler ve Bakteriler

Buğday, dünya genelinde en yaygın ekilen tarım ürünlerinden biridir. Ancak buğday tarımı, çeşitli zararlılar, virüsler ve bakterilere karşı hassastır. Bu zararlı organizmalar, buğday üretiminin kalitesini ve miktarını olumsuz etkileyebilir. İşte buğday tarımında karşılaşılan başlıca zararlılar, virüsler ve bakteriler:

1. Zararlılar:

a. Buğday Kavuzlusu (Eurygaster integriceps):

 • Tanım: Buğday başağını delip emerek beslenen bir böcektir.
 • Zararı: Beslenme sonucunda buğday tanelerinde deformasyonlar ve kalite kaybı meydana gelir.
 • Kontrol: Kimyasal ilaçlar, biyolojik mücadele yöntemleri ve tuzaklarla kontrol edilir.

b. Buğday Kursağı (Anisoplia spp.):

 • Tanım: Larva döneminde buğday tanelerinin içinde beslenen bir böcektir.
 • Zararı: Tahıl veriminin düşmesine sebep olabilir.
 • Kontrol: Uygun depolama koşulları ve kimyasal ilaçlarla kontrol edilir.

2. Virüsler:

a. Buğday Sarı Mozaik Virüsü:

 • Tanım: Buğdayın yapraklarında sarı lekelerin oluşmasına neden olan bir virüstür.
 • Belirtiler: Yapraklarda sarı renkli çizgi veya mozaik desenlerinin oluşumu.
 • Kontrol: Virüs taşıyıcılarının (vektörlerin) kontrolü, dayanıklı buğday çeşitlerinin kullanımı.

3. Bakteriler:

a. Bakteriyel Baş Çürüklüğü (Pseudomonas syringae pv. atrofaciens):

 • Tanım: Buğday başaklarını enfekte eden bakteriyel bir hastalıktır.
 • Belirtiler: Başaklarda kahverengi lekeler ve çürüme.
 • Kontrol: Dönüşümlü ekim, hastalıkla bulaşmış tohumların kullanılmaması ve kimyasal tedaviler.

b. Buğday Çizgi Hastalığı (Xanthomonas translucens):

 • Tanım: Buğdayın yapraklarını enfekte eden bakteriyel bir hastalıktır.
 • Belirtiler: Yapraklarda uzunlamasına çizgi şeklinde lekeler.
 • Kontrol: Dayanıklı buğday çeşitlerinin ekimi, hastalıkla bulaşmış tohumların kullanılmaması.

Agrorun ve Buğday