Taşkınlar, 72 saat öncesinden tahmin edilebilecek

Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi’nin Pilot Alt Havzalarda Kurulması Projesi ile 15 pilot alt [...]