Taşkınlar, 72 saat öncesinden tahmin edilebilecek

Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi’nin Pilot Alt Havzalarda Kurulması Projesi ile 15 pilot alt havzada muhtemel taşkının zamanı, konumu, etkileri ve alınması gerekli tedbirleri içeren bilgiler 72 saat öncesine kadar elde edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye’de taşkın riski bulunan yerleşim yeri ve tarım arazilerinde zararları önlemek için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, 2021’de ön inceleme ve planlama çalışmaları başlatılan projede, sel kapanları proje ve inşaat çalışmaları devam ediyor.

Yüzer odunsu malzemelerin akarsuların üst kotlarında tutulması amacıyla 2022’de sel tırmığı yapımına yönelik çalışmalara başlandı.

Su Yönetimi, Devlet Su İşleri ve Meteoroloji genel müdürlüklerince çalışmaları sürdürülen Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi (TATUM), Aralık 2017’den bu yana faaliyette bulunuyor. Bu kapsamda TATUS’a da 2021’de başlandı ve 2023 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Çalışmayla Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Antalya ve Doğu Akdeniz havzalarından seçilen 15 pilot alt havzada oluşturulacak hidrolojik ve hidrolik modeller kullanılarak muhtemel taşkının zamanı, konumu, etkileri ve alınması gerekli tedbirleri içeren bilgilerin 72 saat öncesine kadar temin edilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca 6 havzada Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi’nin Yaygınlaştırılması Projesi’nin de 2023’te başlaması planlanıyor.

HAVZA ÖLÇEĞİNDE TAŞKIN YÖNETİM PLANLARI HAZIRLANIYOR

Bakanlık tarafından ülkedeki taşkın riskinin azaltılması ve yönetilmesi amacıyla havza ölçeğinde taşkın yönetim planları hazırlanıyor.

Taşkın yönetim planlarıyla havza bazında taşkın tehlike haritaları ve risk haritaları hazırlanarak taşkın öncesi, esnası ve sonrasında yapılacak müdahale ve iyileştirme gibi çalışmaların planlanması ve yönlendirilmesi sağlanıyor.

Böylece ülkede yapılan her türlü yatırımın daha sağlıklı ve verimli olması, ekonomik kaybın asgariye indirilmesi, vatandaşın güven duygusunun artırılması, vatandaşlar ile yerel yönetimlerin taşkın hususunda farkındalığının artması sonucu can kaybının asgariye indirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda, bu yıl sonu itibarıyla 23 havzada (Yeşilırmak, Antalya, Sakarya, Susurluk, Ceyhan, Aras, Kızılırmak, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Gediz, Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz, Burdur, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Fırat-Dicle, Doğu Karadeniz, Çoruh, Asi, Seyhan, Van Gölü ve Konya havzaları) taşkın yönetim planı tamamlandı, 2 havzada (Marmara ve Meriç-Ergene) çalışmalara devam ediliyor.

Öte yandan, 5 havzada (Ceyhan, Susurluk, Sakarya, Yeşilırmak ve Antalya) Taşkın Yönetim Planlarının Güncellenmesi Projesi başlatıldı. Projelerde çalışmalar sürüyor.

Kaynak: ntv.com.tr