Konya’da 7 yıldır süren Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi sona erdi

ANKARA (AA) – Konya Kapalı Havzası’nda, ormanlar, tarım alanları ve meraların sürdürülebilir yönetimini ve verim artışını hedefleyen, sera gazı salımını azaltarak çevre dostu uygulamaların çiftçilere öğretilmesini sağlayan “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi” törenle sonlandırıldı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Çevre Fonu finansal desteği ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde, Konya ve Karaman illerinde 7 yıldır devam eden “Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi”nin kapanış toplantısı, Sheraton Ankara Hotel ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Proje ile 2015-2022 döneminde Konya Kapalı Havzası’nda ormanların, tarım alanlarının ve meraların sürdürülebilir yönetimi ve biyoçeşitliliğin arazi kullanım planlarına entegrasyonunu sağlamak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve düşük karbonlu teknolojileri yaygınlaştırmak amaçlandı.

Söz konusu dönemde biyolojik çeşitlilik yönetim planı ve Ereğli Entegre Orman Amenajman Planı hazırlandı. Türkiye’de ilk defa asıl amacı odun üretimi olmayan 231 bin 274 hektar ormanın sürdürülebilir yönetimi sertifikalandırıldı. Koruyucu tarım uygulamaları tanıtıldı ve yaygınlaştırıldı, Uygulamalı Çiftçi Okulu ile çiftçilere eğitim verildi. 4 çiftlik tipi biyogaz tesisi kuruldu. Sera gazı salınımı azaltıldı.

Çoban ve çiftçilere üretimlerinde kolaylık ve koruma sağlayacak çeşitli ekipmanlar sağlandı. İklim değişikliğiyle mücadele için yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edildi. Üreticilerin ve doğanın gelişmesine yardımcı olundu. Arıcılar iklim dostu ürünlerle gelirlerini artırmaları için desteklendi.

– “Yüzde 30 enerji ve su tasarrufu sağlandı”

FAO Orta Asya Alt Bölge ve Türkiye Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, yaptığı konuşmada, projenin, iklim değişikliğinin tarım, gıda ve ormancılık sektörleri üzerindeki artan baskılarına, özellikle yağış modellerindeki değişikliklerin neden olduğu kuraklık ve sellere değinmek için başlatıldığını vurguladı.

Proje tarafından yapılan müdahaleler sayesinde bugüne kadar toplam 4 milyon karbondioksit eşdeğeri azaltıldığını belirten Gutu, “Proje, 4 biyogaz sisteminin kurulması ve işletilmesi yoluyla Konya Kapalı Havzası’ndaki gübre yönetimine katkıda bulundu. Programlı sulama uygulayarak Konya Kapalı Havzası’nda yer altı sularının tarımda aşırı kullanımından kaynaklanan su kıtlığının giderilmesini sağladı. Bu yaklaşım, yaklaşık yüzde 30 enerji ve su tasarrufu sağlanmasına yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.

Gutu, biyoçeşitliliğin korunması, geliştirilmesi ve teşvik edilmesinin de projenin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, Türkiye’de ilk kez Biyoçeşitlilik Yönetim Planı hazırlandığını ve Konya Kapalı Havzası’ndaki mevcut tüm arazi kullanımları için biyolojik çeşitlilik izleme sistemi geliştirildiğini söyledi.

Proje kapsamında, 2 bin 200 kovan, koloni ve ekipman ile kadınlar dahil tüm çiftçilere yoğunlaştırılmış arıcılık eğitimi de verildiğini belirten Gutu, çiftçi ve çobanların derin dalgıç kuyu pompasından çadıra, sobadan güneş enerjili su ısıtma sistemlerine kadar çeşitli ihtiyaçlarını temin ettiklerini bildirdi.

Gutu, projenin ormanların, tarım ve mera alanlarının yönetimini iyileştirerek ve gıda güvenliğini sağlamak için biyoçeşitliliği üretim alanlarına entegre ederek sürdürülebilirliğine katkıda bulunduğunun altını çizdi.

Bu amaçla 25 bin hektar mera alanının, 60 bin hektar tarım arazisinin ve 41 bin bozuk ormanın rehabilite edildiğini belirten Gutu, şunları kaydetti:

“Meralar üzerindeki baskıyı azaltmak ve hayvanlara yem üretimi yapmak amacıyla 250 çiftçiye 100 ton Macar tohumu dağıtıldı. Ayrıca, 277 hektar kuru alan ormanının sürdürülebilir yönetimi Türkiye’de ilk kez Orman Yönetim Kurulu (FSC) tarafından sertifikalandırıldı. 35 bin sertifikalı ceviz ve badem fidanı dikildi ve çiftçilere gelir sağlamak üzere tahsis edilecek.”

Sürdürülebilir arazi yönetimi hakkında bilgi edinmek için bu okullara 900’den fazla çiftçi katıldığı bilgisini veren Gutu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu katılımcılar arasında 115 kadın çiftçi vardı ve bu alanlarda kadınların görünürlüğünün artmasına katkıda bulundu. 40 kadın kooperatif üyesine kooperatif iş modelleri, karar verme, satış ve pazarlama, üretim ve paketleme konularında eğitimler verilerek, kadın liderliğindeki kooperatifler de projeden destek aldı. Proje sonuçlarının, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele, biyolojik çeşitliliğin korunması, gıda güvenliğinin sağlanması ve ormanların sürdürülebilir yönetimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum.”

– “Türkiye’de örnek projelerden biri”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş da proje kapsamında yapılan çalışmalara ve verilen hibelere dikkati çekerek, 2015’ten bu yana sürdürdükleri projenin arazideki yapılan çalışmalar hem de bilinçlendirme açısından Türkiye’de örnek projelerden biri olduğunu kaydetti.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire Başkanı Ali Kılıç Özbek ise iklim dostu tarımın önemine değinerek, Konya’da iklim dostu makinalarla ilgili çalışmalar yapıldığını ve mera ıslahı projesinin ise Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğünce gerçekleştirildiğini söyledi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Müdür Yardımcısı Kenan Akduman da OGM’nin iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için ne gibi tedbirler aldığını anlattı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da konuya ilişkin gerçekleştirdiği sunumla, Konya’da yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: haberturk.com