Mısır’da TerraBora Etkisi

Mısır ve TerraBora

Mısır Toprak İsteği

Mısır bitkisi için ideal toprak; drenajı iyi, yüksek su tutma kapasitesine sahip, çabuk ısınabilen ve pH ‘sı 5.5 – 8 arasında olan topraklar olmalıdır. En iyi pH derecesi 6-7 arasında olan topraklardır. Mısır tuzluluğa karşı çimlenme döneminde oldukça dayanıklıdır.

Mısır Hastalıkları

Mısır Rastığı

Hastalık etmeni bir mantardır. Yağış hastalığın gelişmesinde önemli bir etkendir. Mısır rastığı, bitkinin yaprak, sap, koçan, püskül ve erkek çiçekleri gibi tüm toprak üstü aksamında gal adı verilen şişkinlikler oluşturur. Galler önceleri sert olup parlak, gri beyaz renkli bir zarla kaplıdır. Koçan, erkek çiçekler ve boğumlarda çok zararlıdır. Hastalıklı bitkilerden alınan koçanlardaki daneler çürüklük etmenlerine karşı hassastır. Erken dönemdeki şiddetli bulaşma bitkinin ölümüne ve koçan çıkmamasına neden olur.

Mısır Yaprak Yanıklığı

Mısır yaprak yanıklığının etmeni bir mantardır. Kışı mısır artıklarında ve tane içerisinde geçirir. Baklava dilimine benzeyen küçük lekeler hastalık ilerledikçe büyük lekelere dönüşür. Fide döneminde kök çürüklüğü ve solgunluğa da neden olabilir. Hastalık ekstrem koşullarda 4-5 yapraklı devreden itibaren görülebilmektedir. Bitkilerin hastalığa duyarlı devresi olan tozlanma döneminde ağır enfeksiyonlar meydana getirir. Hastalık bu dönemden önce ortaya çıkmışsa verim kaybı %50 olabilmektedir.

MISIR UYGULAMASI- AgroRun ve TerraBora Uygulama öncesi ve Uygulamadan 15 Gün Sonrası Çiftçimiz: Mehmet Pekme... Yer: Ula/Muğla

Mısır- AgroRun ve TerraBora uygulama öncesi ve 1 Hafta Sonrası Yer: Konya Ürün: Mısır Çiftçimiz: Ali Bingö........

Mısırda Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğü

Mısırda kök ve kökboğazı çürüklüğüne fungal etmenler neden olur. Hastalık fide devresinde görülür. Hastalık nedeniyle tohumlar çürür. Çimlendiyse çıkış öncesi veya çıkış sonrası ölümler (çökerten) meydana gelir. Daha ileri dönemlerde ise bitkilerde sap çürüklüğü ve solgunluk belirtileri görülmektedir. Kökboğazı ve sap çürüklüğünde tipik olarak bitkilerde gövde ekseni etrafında dönme ve bükülmeler meydana gelir. Hastalıklı bitki devrilir, toprağa değdiği boğumlarda destek köklerin oluştuğu görülür. Mantar olgun bitkilerde köklere girer ve kabuk dokusunda gelişerek gövdeye girer ve %20-30’lara ulaşabilen verim kayıpları olur.

Mısır Zararlıları

Tel Kurtları

Larvalar saman sarısı renkte olup, vücutları ince uzun silindirik biçimde ve sert yapıdadır. Tel kurtlarında esas zararı toprak altında yaşayan larvalar yapar. Mısır bitkisinin çimlenmekte olan tohumlarını yiyerek beslenirler. Tohumu tahrip eder, ince olan mısır köklerini koparır, kalın köklerde ise toprağa yakın ana gövde içinde oyuklar açarak beslenirler. Zarar gören bitkiler kolayca kurur.

Bozkurt

Larvalar genç mısır bitkilerinin kök boğazını toprak yüzeyine yakın yerden keserek kemirirler ve bu da mısır bitkisinin kırılıp kurumasına neden olur. Çoğunlukla gece faaliyet gösterirler. Gündüzleri kestikleri bitkilerin yanında veya kök bölgesinde toprak altında gizlenirler. Yeni kesilmiş veya büyüme konisi yeni solmuş bitkilerin kök bölgesine kazılıp bakıldığında kıvrılmış halde larvalar görülür.

Sap Kurdu 

Yumurtalar balık pulu veya kiremit dizisi gibi üst üste dizilidir. Larvalar sarımsı kahverengi renklidir ve vücut üzerinde kahverengi noktalar vardır. Bitkinin yapraklarında, sap ve koçanlarında galeriler açmak suretiyle zayıf düşmesine, sapların kırılmasına, koçanın yere düşmesine ve dolayısıyla ürün kaybına neden olurlar. Bu da aynı zamanda mısır hasadından alınan verimin düşük olması anlamına gelir.

Koçan Kurdu

Mısır koçan kurdunun larvaları mısır bitkisinin genç fide döneminden başlayarak yaprakta, gövdede ve koçanda zarar yaparlar. Yapraktaki zararı daha ziyade merkezi yapraklarda olur ve yapraklarda karşılıklı delikler oluşur. Gövde ve koçanda ise galeriler açmak ve girdiği deliklerden dışkılarını çıkarmak, koçandaki taneleri yemek suretiyle tahrip etmek, gövdeyi açtığı galeriler ile oymak ve içini boşaltmak suretiyle kendini belli eder. Koçanda daneler üzerinde fungal etmenlerin gelişmesi ve tüm danelerin zarar görmesine sebep olurlar. Bu nedenle mısır veriminin düşmesine yol açarlar.

Yaprak Biti

Yaprak bitleri mısır bitkisi özsuyunu emerek bitkiyi zayıflatır ve kuruturlar. Beslenmeleri esnasında salgıladıkları zehirli ve tahrip edici bir madde ile bitkide anormal büyümeler ve şekil bozuklukları meydana gelir. Bitkinin yaprakları kıvrılır. Birçok virüs taşımak ve bulaştırmak suretiyle virüs hastalıkları meydana getirir. Salgıladıkları tatlı maddeler ile ballık ve fumajine sebep olarak solunum ve özümlemeye engel olurlar.

Kırmızı Örümcek

Mısır bitkisindeki zarar yaprakların sararması ile ortaya çıkar. Alt yaprakların alt yüzünde bulunan kırmızı örümcekler yapraklarda koloniler oluşturarak bitki özsuyunu emmek suretiyle klorofil oluşumunu engeller. Bitki beslenme ve gelişmesi yavaşlar. Bunun sonucu yapraklarda sararma ve kuruma olur. Bitki boyu kısalır. Koçanda dane bağlama geriler ve üründe azalma meydana gelir, mısır hasatında kayıplara sebep olur.

Mısır’da TerraBora Etkisi

• TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir. Bu sayede mısır bitkisinde oluşabilecek fungal hastalıklara karşı bitkiyi korur. Mısır bitkisinin sağlıklı bir şekilde gelişimini destekler. Mısır bitkisinin sap sağlamlığını %40 oranında artırır.

• Mantar ve kök hastalıkları ile mücadele eder.

• Mısır bitkisini, rastık, yaprak yanıklığı ve kök ve kök boğazı çürüklüğü gibi birçok hastalıktan korur. Toprakta bulunan zararlıların yaşama alanını daraltarak yok eder. Böylelikle hastalık ve zararlılardan arınmış topraklarda yetişen sağlıklı mısır bitkilerinden alınan verim %30 ila %40 oranında artmış olur.

• Mısır bitkisinde sömek gelişimini, irileşme ve büyümesini %30 oranında artırır, ayrıca koçanda dane bağlamasını da destekler, böylelikle hasatta alınan tonajı doğrudan ciddi bir şekilde etkiler.

• Topraktaki faydalı bakteri popülasyonunu artırır. Organik maddece zengin topraklarda yetişen sağlıklı mısırların, kalitesi, iriliği ve dane sayısı daha fazla olur.

• Normal şartlar altında 30 cm ila 40 cm arasında olan pulluk tabanı, düzenli TerraBora kullanımı ile 70 cm ila 80 cm derinliğe çekilir. Pulluk tabanı derin olan topraklar bitkinin sağlıklı beslenmesi açısından çok önemlidir.

Zararlılar Üzerinde TerraBora Etkisi!

• Hastalık yapıcı zararlılar, bitkinin yaprak yüzeyini (kutiküla, hücre duvarı) delerek hücre zarının içine nüfuz etmesi sonucu zarar oluşturur. TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

• Bu sayede; bitkilerin sap veya yapraklarında silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutiküla ile hücre duvarı arasında yer alır ve bir koruyucu bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.

Fungal Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi!

• TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

• Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutiküla ile hücre duvarı arasında yer alır ve bir koruyucu bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.

• Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar.

• Silisyum aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak; funguslar tarafından salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.

• TerraBora içeriğindeki silisyumun diğer bir koruyucu özelliği ise abiyotik stres azaltması bu fiziksel olarak bitkiyi dış streslere karşı koruyucu bir duvar oluşturmasıdır. Bu dış stresler nelerdir; sıcaklık, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklık, ultra viyole(mor ötesi), konakçılar gibi fiziksel ve ağır metal ve tuzluluk(salinity) gibi kimyasal etmenlerdir.

• Kuraklık stresine karşı bitki, iç yapısındaki kütikilanın alt yüzeyinde silika birikmesi sonucu terleme ile olan su kaybına karşı bir önlem alır ve yaprak yüzeyini artırarak koruma sağlar. Yüksek güneş tahribatına ve yüksek sıcaklıklara karşı silika yapının sunduğu ve fiziksel özelliklerinden biri olan termal ve pasif soğutma mekanizması sayesinde koruma sağlar. Silisik asidin suda çözünmüş hali tuzluluk ve metal iyonlarına karşı (Zn,Al,Mn,Cd) bitkinin toleransını artırır ve diğer yandan enzimatik ve enzimatik olmayan aktivitelerin artmasına olanak sağlarken diğer yandan lipid peroksidasyonunun azalmasını sağlar. Bu enzimatik antioksidanlar super oksit dismutaz, katalaz enzimatik olmayan oksidant ise askorbattır.

Bakteriyel Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi !

•  TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

• TerraBora içeriğindeki silisyumun, pektin ve kalsiyum iyonları ile birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturması bu yara ve siğillerin kapanmasını sağlar. Kapanan yara ve siğillerde zararlı bakterilerin yaşam döngüsü sonlanır.

•  Bitki hastalıkları tarımsal üretime sekte vuran en önemli etkenlerden biridir. Bunun sonucu olarak ürün verimi ve kalitesinde gözle görülür bir azalma olur.

TerraBora içeriğindeki amorf silika,

• Hastalıklara karşı bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak koruyucu bir bariyer oluşturur, bu özelliği sayesinde bitkide ürün veriminde ve kalitesinde ki kayıpları engeller.

• Birçok bitki türünde büyüme ve üremeye doğrudan etkidir.

• Bitkiyi çevresel etkenlerin risklerine karşı korur.

• Kutikülanın yapısına katılarak yaprak için gerekli olan K, P, Ca gibi besin elementlerinin hücre içine alınmasını kolaylaştırır.

• İletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli taşınmasını sağlar.

• Toprakta ağır metallerin toksik etkisini hafifletir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir