Sarı Pas’ta Epidemiye Dikkat !!!

Buğdayın hastalık bakım zamanın gelmesi üzerine Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden sarı pas hastalığına karşı uyarı geldi. İl Müdürlüğünden hastalıkla verilen bilgide sarı pas buğdayda pasların en erken görüleni olduğu ifade edilerek; ülkemizde buğdayın en önemli hastalığı pastır. Yaprakların üst yüzeyinde, yaprak kınında başakta hatta kavuzların içinde bile meydana gelmektedir. Yaprağın üst yüzeyinde makine dikişi gibi sarı püstüller oluşturur. Bu püstüllerin dizilişi bir çizgiyi andırdığı için bu pasa Çizgi Pası da denilir. Genel olarak üreticiler arasında Kınacık olarak ta bilinir. Hastalığın şiddetli geçtiği zamanlarda yaprak üzerindeki pas sıraları karışır yaprağın tamamını kaplar ve yaprağı öldürür” denildi.

Konu ile İlgili açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam; “Sarı pas hastalığı, portakal sarısı (altın sarısı) renkte bir toz gibi olan hastalık sporlarının (püstüllerin) renginden adını almıştır. Pas sporlarının ağırlıkları çok hafif olduğundan az rüzgarla bile etrafa yayılabilirler ve yandaki tarlalara sürüklenebilirler.

Buğday tarlalarında ilkbahardaki yüksek nem veya yağış hastalığın oluşmasını tetikler. Hastalığın oluşması ve gelişmesi için optimum sıcaklık 10-15 °C’ olan ortamdır.

Pas hastalığının artışı ile birlikte besin maddesi ve su kullanımı artar bunun yanı sıra bitkinin fotosentez alanı daralır ve sonuçta dane meydana getirecek besin maddesi miktarı azalır. Pasların bitkide normal kök gelişimini ve besin maddesi alımını belirli oranda engelledikleri belirlenmiştir. Ayrıca pas enfeksiyonu bitkilerin normalden daha erken olgunluğa erişmelerine neden olduğundan dane doldurma süresinin de kısalmasına neden olur ve zarar artmaktadır.

Çiçeklenme ve daha önceki dönemler zararın en fazla olacağı dönemlerdir. Geç olum dönemi ise zararın en az meydana geleceği dönemdir. Sadece sarı pas oluşan zarar şeklinde ise eğer başakları sarı pas ile enfekte olmuş ise yaprakta pas ne kadar az olursa olsun dane verimi büyük ölçüde düşmektedir.

Sarı pas hastalığı ile mücadele için öncelikli olarak kültürel tedbir olarak önce sık ekim yapılmamalıdır. Buğday tarımında iyi hazırlanmış alana mibzer ile ekim tercih edilmelidir. Yabancı ot mücadelesi zamanında yapılmalıdır. Fazla azotlu gübre verilmemeli, bitki besleme toprak analizi sonucuna göre yapılmalıdır. Çiftçilerimiz çeşit seçerken; pasa dayanıklı buğday çeşitleri ile üretim yapmalı, ara konukçu bitkiler imha edilmelidir.

Kimyasal mücadelesinde ise buğdayda alt yapraklarda ilk belirtiler görüldüğünde ve hava şartları uygun olduğunda hastalığa karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle uygulama yapılması gerekmektedir. Çiftçilerimize hastalıktan ari, bol bereketli bir hasat sezonu diliyorum.” dedi.

Kaynak: tarimpusulasi.com