Muz da Terrabora Etkisi

Muz Tarımında Terrabora Farkı

terrabora organik gübre

Fungal Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi!

TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

 • Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturmak
  suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutiküla ile hücre duvarı arasında yer alır ve bir koruyucu
  bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.
 • Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar. Silisyum
  aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak; funguslar tarafından
  salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.
 • TerraBora içeriğindeki silisyumun diğer bir koruyucu özelliği ise abiyotik stres azaltması bu fiziksel olarak bitkiyi dış streslere
  karşı koruyucu bir duvar oluşturmasıdır. Bu dış stresler nelerdir; sıcaklık, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklık, ultra viyole(mor
  ötesi), konakçılar gibi fiziksel ve ağır metal ve tuzluluk(salinity) gibi kimyasal etmenlerdir.

TerraBora içeriğindeki geniş spektrumla harmanlanmış mineraller
ve amorf silika;

 • Hastalıklara karşı bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak koruyucu bir bariyer oluşturur, bu özelliği sayesinde bitkide ürün
  veriminde ve kalitesinde ki kayıpları engeller.
 • Birçok bitki türünde büyüme ve üremeye doğrudan etkidir.
 • Bitkiyi çevresel etkenlerin risklerine karşı korur.
 • Kutikülanın yapısına katılarak yaprak için gerekli olan K, P, Ca gibi besin elementlerinin hücre içine alınmasını kolaylaştırır.
 • İletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli taşınmasını sağlar.
 • Toprakta ağır metallerin toksik etkisini hafifletir.

Besin Noksanlıkları Üzerinde TerraBora Etkisi!

 • TerraBora’nın içeriğindeki zengin makro ve mikro elementler, bitkiye takviye edilmesi durumunda besin
  noksanlıklarının bitkide oluşmasını engeller.
 • TerraBora’nın içeriğindeki silisik asit, bitkinin ortamda bulunan kalsiyum ve potasyumu verimli ve hızlı bir
  şekilde alabilmesini sağlar. Silisik asit, iletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha
  düzenli taşınmasını sağlar.
 • TerraBora’nın içeriğindeki fulvik asit yapraktaki stomaları açarak bitkinin strese girmesini engeller. Bitkinin
  beslenme düzenini ve hızını artırır.
 • Bitkinin besin değerinin hızlı bir şekilde ve ciddi oranda artmasını sağlar.

TerraBora Organik Gübrenin Faydaları;

 • Toprak partiküllerinde kümeleşme sağlayarak hafif bünyeli toprağa bünye katar; ağır bünyeli toprakta ise partiküllerde ayrışma sağlayarak bünyeleri hafifletir.
 • TerraBora toprakta organik madde artışını sağlayan yapısı ile; suyun daha uzun süre ve etkin kullanımına fırsat verir; su tasarrufunu sağlar.
 • TerraBora ile organik madde artışı, toprağın bitki besin tutma kapasitesini artırır, besinlerin bitki tarafından alınımını artırır.
 • TerraBora, toprağın pH’ını dengeler. Yüksek pH’ları aşağı çekerken, düşük pH’ları da yükseltir. TerraBora toprakta organik madde artışını sağlayan yapısı ile, topraktaki faydalı organizmaların popülasyonunun artmasına imkan tanır’.
 • TerraBora özellikle mikoriza popülasyonunu arttırdığı raporlar ile mevcuttur. Topraktaki organizmalar toprağı havalandırmak, kimyasal mineralleri bitki kullanımına elverişli hale getirmek ve zararlı bakterilerin çoğalmasını önlemek gibi önemli faaliyetler gerçekleştirir.
 • TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve mono silisilik asit (Si(OH)4) üretir. Silisik asit; bitkinin ortamda bulunan mineralleri verimli ve hızlı bir şekilde alabilmesini sağlar.

Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında TerraBora içeriğindeki silisik asit, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika- selüloz tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutikula ile hücre duvarı arasında yer alır ve bir koruyucu bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller. İçeriğindeki mikro elementlerle de beslenmeyi sağlar.

Bitki için hayati öneme sahip plazma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak homeostasiyi sağlar. TerraBora içeriğindeki orto silisik asit aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak; mantarlar tarafından salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.

Hastalıklara karşı bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak koruyucu bir bariyer oluşturur, bu özelliği sayesinde bitkide ürün veriminde ve kalitesinde ki kayıpları engeller.

Neden TerraBora Kullanmalıyız?

TerraBora;

 • İçeriğindeki makro ve mikro elementlerle bitkilerinizi besler ve dirençlerini arttırır.
 • Bitkiyi çevresel etkenlerin risklerine karşı korur.
 • Kutikülanın yapısına katılarak yaprak için gerekli olan K, P, Ca gibi besin elementlerinin hücre içine alınmasını kolaylaştırır.
 • İletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli taşınmasını sağlar.
 • Toprakta ağır metallerin toksik etkisini hafifletir.

TerraBora’ nın Çalışma Mekanizması Nasıldır?

TerraBora bitkilerde, potasyum, kalsiyum ve fosfor gibi besin elementlerinin alınmasını kolaylaştırdığı gibi; fiziksel olarak bitkinin mekanik direncini artırır ve koruyucu bir dış yüzey oluşturmasına katkı sağlar. Bitkilerde, hastalık yapıcı zararlıların konukçu bitkinin dış yüzeyini (wax, kütikül, hücre duvarı) delerek hücre zarının içine nüfuz etmesi sonucu zarar verir. Kutiküla ile hücre duvarı arasında yer alır, bu silikon-selüloz bir tabakadır ve yaprakta ekstra fiziksel bir bariyer oluşturur. Bu yapı bitkinin dış yoğunluğunu artırarak mekanik bir güç kazandırır. Bu fiziksel bariyer hastalık yapıcıların hücreye girmesini engelleyerek hücrenin hastalıklara neden olacağı enzimatik hareketlerden daha az etkilenmesini sağlar. Hücre duvarı yapısını oluşturan bileşenlerden pektin ve polifenol, silisilik asitler ile etkileşime girerek hücre duvarı elastikiyetini artırır.

TerraBora’ nın Bitkilerde Fiziksel

Mekanizması

•Kutikula –Silisyum çift katman oluşumu sağlar.

•Hücre duvarının sertleşmesini ve güçlenmesini sağlar.

TerraBora’ nın Bitkilerde Biyokimyasal Mekanizması

•Savunmadan sorumlu enzimlerin aktivitesini hızlandırır.

•Anti-mikrobiyal yapı oluşumunu sağlar.

•Sistem içi iletişimi düzenler.

TerraBora’ nın Bitkilerde Moleküler Mekanizması

Bitkinin korunması noktasında; hormon ve anti-mikrobiyal yapı sentezlenmesi teşvik eder.:

Terrabora nın içerdiği makro ve mikro elementler

Terrabora Rich 10 Kg Satın Al

Terrabora Rich 2.5 Kg Satın Al

terrabora sertifikaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir