Üreticilerin başına bela hastalık yaygınlaşıyor!

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre gerçekleşen yağışlardan ötürü Niğde ve çevre illerinde kara leke ve külleme hastalığı oluştu. Müdürlük ilgili çiftçilerin ürünlerini zayiattan korumak için etkili bitki koruma ürünleriyle ilaçlaması gerektiğini vurguladı.

Niğde ve çevre illerinde 13-14 Mayıs günlerinde gerçekleşen yağışlardan ötürü elma bahçelerinde karaleke ve külleme hastalığı görüldü.

Kara Leke hastalığı nedir?

Elma kara leke hastalığı, Venturia inaequalis adlı mantarın neden olduğu bitki hastalığı. Hastalığın belirtileri ağacın yaprak, meyve ve sürgünlerinde görülür. Yaprağın üst ve alt yüzeyinde oluşan lekeler başlangıçta yağlımsı görünümdedir, giderek zeytin rengini alır ve daha sonra kahverengileşir.

Karaleke Hastalığı ile Mücadele Yöntemleri Nelerdir?

Kültürel Önlemler

Primer enfeksiyon kaynağı olan yere dökülmüş lekeli yapraklar sonbaharda toplanıp yakılmalı veya gömülmelidir.

Sıracalı dallar budanıp bahçeden uzaklaştırılmalıdır.

Ağaçlar, yapraklardaki nemin daha hızlı kuruyabilmesi için hava akımına izin verecek şekilde taçlandırılmalı ve uygun aralıklar ile dikilmelidir.

Düzenli budama yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadele

İlaçlama zamanı

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulanmadığı yerlerde;

1. ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır)
2. ilaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4. ve diğer ilaçlamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, kullanılan preparatların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Tahmin ve uyarı sisteminin uygulandığı yerlerde ise; elektronik tahmin uyarı cihazlarının verdiği uyarılara göre ilaçlamalar yapılır. İlaçlamalara hafif enfeksiyon koşulları esas alınarak başlanır.

Külleme  hastalığı nedir ?

Külleme, Erysiphe betae’nin neden olduğu mantar kökenli bir hastalıktır. Un ve birikmiş toz görünümü şeklinde bitki yapraklarına yayılan külleme bitkilerin zayıf düşmesine, çiçek açmamasına ve meyvelerinin tatsızlaşmasına neden olur. Hastalık iyice ilerlediğinde yaprak ve meyve dökümü ile karşılaşılır.

Külleme Hastalığı ile Mücadele Yöntemleri Nelerdir?

Hastalıkla mücadele için uygulanan yöntemler kimyasal ve kültürel mücadele olmak üzere temelde iyiye ayrılır. Kimyasal mücadele, ilaç tedavisini içerir. Koruyucu ilaçlama ile bu hastalığın önlenmesini engellemek mümkündür. Piyasada pek çok külleme hastalığı ilacı alternatifi ile karşılaşabilirsiniz. Önemli olan, bu ilaçları doğru mevsimde kullanmaktır. En etkili külleme ilacı bile yanlış mevsimde kullanıldığında hastalığın yayılmasını önlemede yetersiz kalır. Hastalığın bulaşma kaynaklarının azaltılması açısından küllenme patojenleri bulaşmış dökülen yaprakların yok edilmesi gerekir. Bunu sağlayan uygulamalar, kültürel mücadele olarak tanımlanır. Kültürel önlemler kapsamında budama yapılabilir. Bu sırada, ortamdaki hava sirkülasyonu iyi olmalıdır. Ayrıca bu işlem sırasında bitkilerin güneşlenmesi sağlanmalıdır.

Kaynak: tarimdanhaber.com