Üzüm’de TerraBora Etkisi

Üzüm ve TerraBora

Üzümün Toprak İsteği

Asma, kökleri derin inen bir bitki olması sebebiyle yumuşak topraklarda iyi gelişmektedir. Toprak kurak bölgelerde iyi su tutma kapasitesine sahip olmalıdır. … Su geçirgenliği iyi killi topraklarda yetiştiricilik yapılmalıdır.

Üzüm Hastalıkları

Bağ Küllemesi

Etmeni: Fungal bir hastalık olup kışı, bitki üzerinde geçirir.

Belirtileri: Sürgünlerin uzamaya başladığı ilk andan itibaren faaliyete başlar ve tüm yeşil aksam üzerinde belirtiler gösterir. Yaprak, sürgün, çiçek ve taneler ilk olarak gri renkli kül serpilmiş gibi tozlu bir hal alır. Bunlar zamanla şiddetini arttırarak siyahlaşır ve yapraklarda kıvrılmalara, tanelerde ise çatlayıp çürümelere ve tüm salkımın deforme olmasına yol açar. Bu hastalık önemli ölçüde ürün kayıplarına neden olur.

Bağ Mildiyösü

Etmeni: Fungal bir hastalık olup kışı, yere düşen yapraklarda geçirir.

Belirtileri: Tüm yeşil aksamda hasar oluşturur. Yapraklardaki belirtiler daha belirgindir. Yaprak üst kısmında sarımtırak yağ lekeleri görülür. Bu lekelerin alt kısımlarında beyaz misel örtüsü oluşur. Zamanla bu lekeler büyür, ortası kızarır ve kuruyarak dökülür. Hastalıklı sürgünlerde kurumalara, salkımlarda ise tanelerin buruşmasına neden olur. Önemli ölçüde ekonomik zarara yol açar.

Bağlarda Kurşuni Küf

Etmeni: Fungal bir hastalık olup kışı yere düşen bitki artıkları arasında geçirir.

Belirtileri: Salkım üzerindeki tanelerde ilk olarak yuvarlak pembemsi lekeler oluşur. Hastalık şiddetini arttırdığında bu lekeler büyümeye ve koyulaşmaya başlar, zamanla üzeri gri renkli küf tabakasıyla kaplanır. Hastalığın ortaya çıkmasında mutlak su damlası olmalıdır. Ekonomik kayıplara yol açan bir hastalıktır.

Bağlarda Ölü Kol Hastalığı

Etmeni: Fungal bir hastalık olup, kışı hasta dokular üzerinde geçirir.

Belirtileri: Genellikle sürgün, salkım sapları ve yaprak saplarında belirtiler görülür. İlk olarak siyah küçük lekeler şeklinde görülür ve zamanla bu lekeler belirginleşerek kabukta çatlamalara neden olur. Kışın sürgünler beyazlaşır ve siyah noktacıklar daha belirgin hale gelir.

Bağlarda Kısa Boğum

Etmeni: Viral bir hastalık olup nematodlarla taşınır.

Belirtileri: Yaprakların deforme olarak çınar yaprağı gibi yelpaze şeklini almasına neden olur. Yaprak üzerlerinde haleli lekeler oluşur. Sürgünlerde boğum aralarında kısalmalar, yassılaşmalar, çalılaşmalar ve zigzag gelişim görülür. Küçük yaprak ve salkım oluşumu görülür. Salkımlarda tane dökümleri görülür.

Bağlarda Kav Hastalığı

Etmeni: Fungal bir hastalık olup, hasta bitkilerin köklerinde, bitki artıklarında ve toprakta kışı geçirir.

Belirtileri: Öncelikle tek bir sürgünde kurumalar görülür ve zamanla tüm bitkiyi kaplar ve asmanın yok olmasına neden olur. Yaprak damar arlarında renk açılmaları şeklinde başlar ve tüm yaprağı daha sonrada sürgünleri enfekte ederek ekonomik kayıplara yol açar.

Üzüm Zararlıları

Bağ Salkım Güvesi

Belirtileri: Asıl zararı larvalar yapar. Salgıladığı maddelerle çiçeklerin dökülmesine yol açar. Daneler içerisinde galeriler açarak ilerler ve daneden daneye geçerek tüm salkımın kalite ve görünüşünü bozar. Danelerde özsu akıntılarına neden olarak hastalıkların oluşmasında önemli bir vectördür. Kışı asma üzerinde, kabukların arasında pupa halinde geçirir.

Bağ Maymuncukları

Belirtileri: Kışı ergin halde omcaların kabukları arasında, yere düşen bitki artıklarında, korunaklı yerlerde geçirir. Yapraklarda zarar yapmalarına karşın asıl zararı yeni uyanmaya başlayan gözlerde yapar. Erginler yeni kabarmaya başlayan tomurcukları yiyerek öldürür. Bağın gelişimini önemli ölçüde etkiler. Ayrıca yaprak damar aralarında beslenerek deformasyona neden olur. Larvalar köklerde özsu emer. Yoğun larva zararı olduğunda özellikle genç bağlarda tamamen kurumalara neden olurlar.

Bağ Yaprak Uyuzu

Belirtileri: Kışı ergin halde korunaklı yerlerde geçirir. Çok küçük boyutta olup gözle görülmezler. Yaprak altlarında özsu emmek suretiyle zarar verirler. Emgi yerlerinde gri renkli küf tabakaları görülür. Yaprak üst yüzeyinde bu emgi yerlerine denk gelen kısımlarda kabarcıklar oluşur. Zarar sonucunda bitki özümlemeyi tam yapamaz ve ekonomik kayıplara sebebiyet verir.

Fungal Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi!

• TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.


• Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz tabakası
oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutiküla ile hücre duvarı arasında
yer alır ve bir koruyucu bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.


• Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar.
Silisyum aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak; funguslar
tarafından salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.


• TerraBora içeriğindeki silisyumun diğer bir koruyucu özelliği ise abiyotik stres azaltması bu fiziksel olarak bitkiyi
dış streslere karşı koruyucu bir duvar oluşturmasıdır. Bu dış stresler nelerdir; sıcaklık, kuraklık, düşük ve yüksek
sıcaklık, ultra viyole(mor ötesi), konakçılar gibi fiziksel ve ağır metal ve tuzluluk(salinity) gibi kimyasal
etmenlerdir.

• Kuraklık stresine karşı bitki, iç yapısındaki kütikilanın alt yüzeyinde silika birikmesi sonucu terleme ile olan su
kaybına karşı bir önlem alır ve yaprak yüzeyini artırarak koruma sağlar. Yüksek güneş tahribatına ve yüksek
sıcaklıklara karşı silika yapının sunduğu ve fiziksel özelliklerinden biri olan termal ve pasif soğutma mekanizması
sayesinde koruma sağlar. Silisik asidin suda çözünmüş hali tuzluluk ve metal iyonlarına karşı (Zn,Al,Mn,Cd) bitkinin
toleransını artırır ve diğer yandan enzimatik ve enzimatik olmayan aktivitelerin artmasına olanak sağlarken diğer
yandan lipid peroksidasyonunun azalmasını sağlar. Bu enzimatik antioksidanlar super oksit dismutaz, katalaz
enzimatik olmayan oksidant ise askorbattır.

• Bitki hastalıkları tarımsal üretime sekte vuran en önemli etkenlerden biridir. Bunun sonucu olarak ürün verimi ve kalitesinde
gözle görülür bir azalma olur.


TerraBora içeriğindeki amorf silika,


• Hastalıklara karşı bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak koruyucu bir bariyer oluşturur, bu özelliği sayesinde bitkide
ürün veriminde ve kalitesinde ki kayıpları engeller.

• Birçok bitki türünde büyüme ve üremeye doğrudan etkidir.

• Bitkiyi çevresel etkenlerin risklerine karşı korur.

• Kutikülanın yapısına katılarak yaprak için gerekli olan K, P, Ca gibi besin elementlerinin hücre içine alınmasını
kolaylaştırır.

• İletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli taşınmasını sağlar.

• Toprakta ağır metallerin toksik etkisini hafifletir.

Zararlılar Üzerinde TerraBora Etkisi!

• Hastalık yapıcı zararlılar, bitkinin yaprak yüzeyini (kutiküla, hücre duvarı) delerek hücre zarının içine nüfuz etmesi
sonucu zarar oluşturur. TerraBora su ile birleştiğinde; eşssiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit
(Si(OH)4) üretir.

• Bu sayede; bitkilerin sap veya yapraklarında silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz
tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutiküla ile hücre
duvarı arasında yer alır ve bir koruyucu bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.

Üzüm’de TerraBora Etkisi” yazısında 3 düşünce

 1. Zekeriya DERBAŞ diyor ki:

  Terraborayı üzüm için en uygun kullanma dönemi nedir. Ben uyanma dönemi öncesi kullanımının iyi olacagına inanıyorum.

  • topraktangetir diyor ki:

   Merhaba Hasan Bey.

   TerraBora Rich, aminoasit ve deniz yosunu ile yapraktan uygulama ile başarılı sonuçlar alırsınız. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz.

   0 530 036 52 87

   Saygılarımızla.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir