Zeytin Tarımının Sırları: Tarihten Günümüze Zeytinin Önemi ve Türkiye’nin Yeri

zeytin

Zeytin Tarımı

Zeytin tarımı, tarihsel süreçten bu yana beslenmemizde önemli bir yere sahip olan zeytinin elde edilmesi için yapılan bir tarımsal faaliyet. Zeytinin hem sofralık hem de yağlık olarak kullanılması, onun besin değerini ve sağlığa olan katkılarını öne çıkarıyor. Ancak zeytin tarımı, dünyada sadece belli iklim şartlarına sahip ülkelerde ekonomik olarak gerçekleştirilebilir. Türkiye, bu konuda 171 milyon ağaç varlığı ve yıllık 1.7 milyon tonluk zeytin üretimi ile dünya liderleri arasında yer alıyor.

Zeytinin tarihsel kökeni, Anadolu topraklarına kadar uzanır. Binlerce yıllık geçmişi ile insanlığa hizmet eden zeytin ağacı, özellikle Akdeniz iklimine sahip bölgelerde yoğun olarak bulunmaktadır. Zeytin çeşitliliği de oldukça fazladır ve her bir çeşidin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Örneğin, Türkiye’de yaklaşık 100 farklı zeytin çeşidi bulunmaktadır ve bunlardan bazıları Akhisar’ın Uslu’su, Edincik’in Edincik Su’su, İtalya kökenli Ascolana ve Fransa kökenli Lucque’dur.

Zeytin tarımının başarılı olması için dikkat edilmesi gereken bazı önemli faktörler bulunmaktadır. Bunlar arasında zeytin çeşidi seçimi, dikim yöntemi, toprak işleme, gübreleme, sulama, budama ve zararlılara karşı alınan önlemler sayılabilir. Özellikle zararlılar, zeytinin verimini ve kalitesini doğrudan etkileyebilir.

Zeytinin sağlık üzerindeki olumlu etkileri, onun tüketilmesini daha da değerli kılmaktadır. Kalp-damar hastalıklarından diyabete kadar birçok sağlık sorununa karşı koruyucu özelliklere sahip olan zeytin, aynı zamanda antioksidan, anti-inflamatuar ve antiviral etkilere de sahiptir.

Ancak zeytin tarımında da bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Verim ve kalitenin artırılması için optimal şartların sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, ürünlerin pazarlanmasında yaşanan zorluklar ve uluslararası rekabette geri kalma gibi sorunlar, zeytin üreticileri için önemli engeller arasında yer almaktadır.

Zeytin Gübrelemesi

Gübreleme, zeytin ağacının gelişimine, verimine ve kalitesine doğrudan etki eder. Bu nedenle, zeytin ağaçları için önerilen beş temel gübreleme yöntemini detaylı bir şekilde ele alalım:

 1. Tesis Gübrelemesi: Bu yöntem, zeytin fidanının dikiminden önce veya sırasında uygulanır. Amaç, fidanın kök gelişimini teşvik etmektir.
 2. Fidan Gübrelemesi: Zeytin fidanının dikiminden sonraki ilk 3-4 yılda gerçekleştirilir ve fidanın hızla gelişimini destekler.
 3. Verime Yatma Döneminde Gübreleme: Zeytin ağaçlarının 4-5 yaşına gelmeye başladığı dönemde uygulanan bu yöntem, ağaçların daha fazla ürün vermesini teşvik eder.
 4. Tam Verim Döneminde Gübreleme: Ağaçların 10-15 yaşından itibaren tam verim çağına girdiği bu dönemde, ağaçların verim düzeyini koruma amacı güdülür.
 5. Yapraktan Gübreleme: Bu yöntem, zeytin ağaçlarının yapraklarına doğrudan uygulanarak, hızlı ve etkili besin maddesi sağlama amacı taşır.

Zeytin Ağaçları İçin Temel Besin Maddeleri:

 • Azot (N): Yaprak gelişimini ve yeşil rengini destekler.
 • Fosfor (P): Kök gelişimi ve meyve oluşumu için kritiktir.
 • Potasyum (K): Meyve kalitesini ve direncini artırır.
 • Demir, çinko, manganez gibi mikro elementler: Fotosentez ve enerji transferi için gereklidir.

Gübreleme Zamanlaması ve Uygulamaları:

 1. Tesis Gübrelemesi:
  • Zaman: Fidan dikimi öncesi.
  • Ne: Fosfor bakımından zengin gübreler (örn. süper fosfat).
  • Neden: Kök gelişimini teşvik etmek ve topraktaki fosfor seviyesini yükseltmek için.
  • Nasıl: Dikim çukuruna ya da tüm alana serpme yöntemiyle.
 2. Fidan Gübrelemesi:
  • Zaman: Dikimden sonraki ilk 3-4 yıl boyunca ilkbaharda.
  • Ne: Azotlu gübreler.
  • Neden: Fidanın hızla büyümesini ve sağlıklı taç oluşturmasını desteklemek için.
  • Nasıl: Fidanın çevresine halka şeklinde veya damlama sulama hattı boyunca.
 3. Verime Yatma Dönemi Gübrelemesi:
  • Zaman: Ağaç 4-5 yaşına geldiğinde ilkbahar ve sonbaharda.
  • Ne: Dengeli bir N-P-K gübresi.
  • Neden: Verimi artırmak, meyve kalitesini ve iriliğini yükseltmek için.
  • Nasıl: Ağaç tacının genişliğine göre halka şeklinde.
 4. Tam Verim Dönemi Gübrelemesi:
  • Zaman: Ağaçlar 10-15 yaşına geldiğinde ilkbahar ve sonbaharda.
  • Ne: Azotlu gübreler ilkbaharda, fosforlu ve potasyumlu gübreler sonbaharda.
  • Neden: Maksimum verim ve kaliteyi sürdürmek için.
  • Nasıl: Ağaç tacının genişliğine göre halka şeklinde.
 5. Yapraktan Gübreleme: Agrorun Aminowork Amino Asit, Deniz Yosunu ve NPK Power
  • Zaman: İlkbahar, yaz ve sonbaharın ortalarında.
  • Ne: Mikro element içeren sıvı gübreler.
  • Neden: Topraktan alımı zor olan besin maddelerini doğrudan yaprak aracılığıyla ağaca sağlamak için.
  • Nasıl: Özel püskürtme ekipmanları ile yaprak yüzeyine uygulama.

Zeytin Tarımında Zararlılar, Virüsler ve Bakteriler

. Zararlılar:

a. Zeytin Meyve Sineği (Bactrocera oleae):

 • Tanım: Zeytinin en önemli zararlısıdır. Yetişkin sinekler zeytin meyvesine yumurta bırakır.
 • Zararı: Larvalar meyveyi delip içinde beslenir, bu da meyvenin erken dökülmesine ve yağ kalitesinin düşmesine neden olur.
 • Kontrol: Tuzaklar, biyolojik mücadele yöntemleri ve kimyasal ilaçlar ile kontrol edilir.

b. Zeytin Akarı (Oxycenus maxwelli):

 • Tanım: Küçük, sarı-kahverengi renkte bir akardır.
 • Zararı: Zeytin yapraklarını ve meyvelerini emerek beslenir, bu da deformasyonlara ve verim kaybına yol açar.
 • Kontrol: Doğal düşmanları (predatory mites) ve özel akar ilaçları ile kontrol edilir.

c. Zeytin Güvesi (Prays oleae):

 • Tanım: Zeytin ağaçlarında sıkça rastlanan bir güvedir.
 • Zararı: Larvaları zeytin meyvelerini delip içinde beslenir. Ayrıca, larvaların beslenme aktivitesi sonucunda oluşan yaralar hastalıklar için giriş kapısı olabilir.
 • Kontrol: Biyolojik mücadele yöntemleri, tuzaklar ve kimyasal ilaçlar ile kontrol edilir.

2. Virüsler:

a. Zeytin Yaprak Dalgalanması Virüsü (OLV-1):

 • Tanım: Zeytin ağaçlarında yaygın bir virüs hastalığıdır.
 • Belirtiler: Yapraklarda dalgalanma, sararma ve deformasyon.
 • Kontrol: Enfekte ağaçların erken tespiti ve yok edilmesi. Virüsün yayılmasını önlemek için böcek vektörlerine karşı önlem alınması gerekir.

3. Bakteriler:

a. Zeytin Hızlı Tükenme Hastalığı (Xylella fastidiosa):

 • Tanım: Çeşitli bitkileri enfekte edebilen bir bakteridir.
 • Belirtiler: Yapraklarda kuruma, dallarda gerileme ve ağacın ölümü.
 • Kontrol: Enfekte ağaçların erken tespiti ve yok edilmesi. Yayılmasını önlemek için vektör böceklerin kontrolü esastır.

b. Zeytin Kanseri (Pseudomonas savastanoi pv. oleae):

 • Tanım: Zeytin ağaçlarında tümör benzeri büyümeler oluşturan bir bakteriyel hastalıktır.
 • Belirtiler: Gövde, dal ve hatta bazen meyve üzerinde tümör benzeri büyümeler.
 • Kontrol: Kesilen ağaç dallarının yakılması, enfekte olmuş ağaçların izolasyonu ve antibakteriyel tedaviler.