Bütün ürünlerde mazot gübre desteği nasıl ödenecek? Ödeme şekline yönelik karar Resmi Gazete’de yayımlandı!

Bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan tebliğde mazot gübre desteğine yönelik kafa karışıklığı giderildi. Buna göre bütün ürünlerde mazot gübre desteği çiftçiye nakdi olarak değil ayni olarak ödenecek. 

Tebliğde mazot gübre desteği ile ilgili uygulama esasları dikkat çekti. Yayınlanan tebliğe göre bütün ürünlerde mazot gübre desteği, nakdi ödenmeyecek.

Buna göre, çiftçilere, 2022 üretim yılı içerisinde tarımsal üretimde bulunulan ÇKS’de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak. Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankasında bulunan hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, çiftçilere nakdi ödeme yapılmayacak.

Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında desteklenen; yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya, kolza (kanola), aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, zeytin, yem bitkileri, patates ve kuru soğan ürünlerinin dışında kalan diğer bütün ürünlere, “Diğer Ürünler” kategorisinde belirtilen miktar kadar mazot ve gübre desteği alımında kullanılmak üzere destek ödemesi yapılacak.

DESTEKTEN YARARLANMAK İSTEMEYEN ÇİFTÇİLERİN 30 ARALIK’A KADAR BU TALEPLERİNİ YAZILI OLARAK BİLDİRMELERİ GEREKİYOR

2022 üretim yılında ÇKS’de kayıtlı olan çiftçiler, mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememeleri halinde, bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine 30/12/2022 tarihine kadar yazılı olarak bildirecekler. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik üreten çiftiler ise mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememeleri halinde il/ilçe müdürlüklerine 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen askı süresi bitimine kadar yazılı olarak bildirecekler.

Bir üretim yılında aynı arazi üzerinde birden fazla üretim yapılması durumunda, sadece bir üretim için ödeme yapılacak. Hangi üretimin destek tutarı toplamı fazla ise o üretim dikkate alınacak.

Tarım arazisinin aynı üretim yılında birden fazla çiftçi tarafından kullanılması halinde, destekleme ilk üretimi yapan çiftçiye ödenecek. İlk üretimi yapan çiftçinin destekleme talep etmemesi durumunda; müracaat eden ve takip eden çiftçiye ödeme yapılacak.

Kaynak: tarimdanhaber.com