Ceviz’de Terrabora Etkisi

ceviz gübre

Ceviz ve Terrabora

Ceviz Toprak Yapısı

Ceviz, uzun ömürlü ve büyük ağaç yapısına sahip olduğundan dolayı kazık kökleri 2.5-3 m derinliğe kadar
inebilmektedir. Cevizin yetiştirilmesi hafif bünyeli, milli tın, kumlu tın ve tın bünyeye sahip allüvial ve derin yapılı
topraklarda uygundur. Toprağın taban suyunun yüksek olmaması gerekir. Ceviz toprağının su tutma kapasitesi iyi
olmalıdır. Ceviz, organik maddece zengin, az kireçli ve pH değeri hafif asit veya nötr (6-7.5) karakterdeki topraklarda
yetiştirilmelidir.

Ceviz’in İdeal Toprak Yapısı

Ceviz’de Terrabora Etkisi

TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında TerraBora içeriğindeki silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek
silika-selüloz tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı koruyucu
bir bariyer oluştururak zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.

Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar.
TerraBora içerisindeki silisyum; aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler
oluşturarak; funguslar tarafından salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.

Ceviz Hastalık ve Zararlıları

Bakteriyel Hastalıklar

Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma

Zarar Şekli ve Belirtileri
• Yapraklarda küçük, yağ yeşili, sarımtırak haleli, zamanla morumsu kahverengi renk alan lekeler oluşur. Bu lekeler
zamanla kurur ve düşer.
• Yapraklar saçma ile delinmiş bir görünüm alır.
• Kanserli dalların uç kısımlarındaki yapraklar ilkbahar sonları ve yaz aylarında solgunlaşıp, ölebilir. Hastalıklı çiçekler solar,
kahverengi renk alır ve dalda asılı kalır.
• İnce dallar ve sürgünlerde yanıklık, kabukta esmer, çökük lekeler görülür ve fazla sayıdaki lekeler dalın kurumasına yol
açar.

Bakteriyel Kanser Ve Zamklanma

Kök Uru

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Hastalık etmeni meyve ağaçları ile bazı orman ve park ağaçlarının kök boğazlarında ur oluşturur
• Urlar büyüdükçe dış yüzeyleri kurur, esmerleşir ve pürüzlü bir görünüm alır.
• Hastalığa şiddetli yakalanan fidanlar iyi gelişemezler. Genç ağaçlar kısa sürede kurur ve yaşlı ağaçlarda az ve kalitesiz
meyve verirler.

Kök Uru

Ceviz Bakteriyel Yanıklığı

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda görülür. Hastalık yaprağın tümüne sarar. kahverengi-siyah lekeler oluşur. Bu lekeler
küçük bir nokta boyutundan damarlarla sınırlı 2-3 mm’lik köşeli lekelere dönüşür. Sayısız lekeler ve çizgi şeklindeki
oluşumlar yaprak yüzeyini tamamen kaplayarak yaprakta şekil bozukluklarına neden olur.
• Meyveler oluşumlarının başında, oldukça duyarlıdır. Meyve yüzeyinde küçük, başlangıçta yağ yeşili, daha sonra
siyahlaşan ve hafif çökük lekeler görülür. Zamanla bu lekeler yaygınlaşarak çürüklere neden olurlar. Meyvedeki lekeler
çoğu kez kabukla sınırlı kalmaz, cevizin iç kısımlarına da yayılır. Cevizin rengi değişerek tadı acılaşır. Meyveler küçükken
hastalık görülürse önemli oranda meyve dökümü olur.

Ceviz Bakteriyel Yanıklığı

Bakteriyel Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi !

• TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

• TerraBora içeriğindeki silisyumun, pektin ve kalsiyum iyonları ile birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturması bu
yara ve siğillerin kapanmasını sağlar. Kapanan yara ve siğillerde zararlı bakterilerin yaşam döngüsü sonlanır.

• Bitki hastalıkları tarımsal üretime sekte vuran en önemli etkenlerden biridir. Bunun sonucu olarak ürün verimi ve kalitesinde gözle
görülür bir azalma olur.

TerraBora içeriğindeki geniş spektrumla harmanlanmış mineraller
ve amorf silika;

• Hastalıklara karşı bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak koruyucu bir bariyer oluşturur, bu özelliği sayesinde bitkide ürün
veriminde ve kalitesinde ki kayıpları engeller.

• Birçok bitki türünde büyüme ve üremeye doğrudan etkidir.

• Bitkiyi çevresel etkenlerin risklerine karşı korur.

• Kutikülanın yapısına katılarak yaprak için gerekli olan K, P, Ca gibi besin elementlerinin hücre içine alınmasını kolaylaştırır.

• İletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli taşınmasını sağlar.

• Toprakta ağır metallerin toksik etkisini hafifletir.

Fungal Hastalıklar

Meyve Ağaçlarında Armillaria Kök Çürüklüğü Hastalığı

Zarar Şekli Belirtileri

• Hastalığa yakalanmış ağaçların kökleri incelendiğinde ikinci köklerden başlayarak kök boğazına kadar kabuk dokusu ile
odun dokusu arasında beyaz bir tabakanın oluştuğu görülür.
• Hastalığın başlangıcında odun dokusu açık kahverengidir, daha sonra sarımtırak veya beyaz süngerimsi dokuya dönüşür.
• Sürgün ve dallar kurumaya ve ölmeye başlar, sonunda ağaçlar tamamen kurur.

Kök Çürüklüğü Hastalığı

Ceviz Mildiyösü

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Hastalık yaprakların üst yüzeyinde açık sarıdan parlak sarıya kadar değişen, yaprak damarları arasında sınırlanmış,
kısmen köşeli lekeler şeklinde görülür.
• Yaprak çevrildiğinde, bu lekelerin bulunduğu alanların altında, yaprak alt yüzeyinde tebeşirleşmiş gibi beyaz alanlar
(fungal örtü) görülür.

Ceviz mildiyösü

Fungal Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi!

• TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

• Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında TerraBora içeriğindeki silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz
tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu katman bitkinin dış yoğunluğunu artırarak
mekanik bir güç kazandırır. Bu fiziksel bariyer hastalık yapıcı mantarların hücreye girmesini engelleyerek hücrenin hastalıklara
neden olacağı enzimatik hareketlerden daha az etkilenmesini sağlar. Hücre duvarı yapısını oluşturan bileşenlerden pektin ve
polifenol, silisyum ile etkileşime girerek hücre duvarı elastikiyetini artırır.

• Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar. Silisyum
aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak; funguslar tarafından
salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.

• TerraBora içeriğindeki silisyumun diğer bir koruyucu özelliği ise abiyotik stres azaltması bu fiziksel olarak bitkiyi dış streslere karşı
koruyucu bir duvar oluşturmasıdır. Bu dış stresler nelerdir; sıcaklık, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklık, ultra viyole(mor ötesi),
konukçular gibi fiziksel ve ağır metal ve tuzluluk(salinity) gibi kimyasal etmenlerdir.

Kuraklık stresine karşı bitki, iç yapısındaki kütikilanın alt yüzeyinde silika birikmesi sonucu terleme ile olan su
kaybına karşı bir önlem alır ve yaprak yüzeyini artırarak koruma sağlar. Yüksek güneş tahribatına ve yüksek
sıcaklıklara karşı silika yapının sunduğu ve fiziksel özelliklerinden biri olan termal ve pasif soğutma mekanizması
sayesinde koruma sağlar. Silisik asidin suda çözünmüş hali tuzluluk ve metal iyonlarına karşı (Zn,Al,Mn,Cd) bitkinin
toleransını artırır ve diğer yandan enzimatik ve enzimatik olmayan aktivitelerin artmasına olanak sağlarken diğer
yandan lipid peroksidasyonunun azalmasını sağlar. Bu enzimatik antioksidanlar super oksit dismutaz, katalaz
enzimatik olmayan oksidant ise askorbattır.

Ceviz Zararlılar

Yaprakbükenler

Elma Yaprakbükeni
Adi Yaprakbükücüsü

• Yaprakbüken ergininin kanat açıklığı 18– 22 mm olup, rengi açık zeytin ile kahverengi arasında değişmektedir.
• Larvanın vücudu sarı-yeşil,koyu yeşil renkte başı ise kahverengi siyah renklidir. Larvalara dokunulduğu zaman
salgıladıkları iplikçik ile aşağı doğru sarkarlar.
• Yaprakları ipeksi ağlarla birbirine bağlayıp buket haline getirirler ve tek yaprağı orta damar boyunca puro gibi
sararlar.

Ceviz Yaprakbükenler

Ağaç Sarıkurdu (Zeuzera pyrina)

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Erginlerin beyaz renkli kanatlarının üzeri çok sayıda lacivert noktacıklıdır.

• Larvalar ağaçların gövde ve dallarında galeriler açarak beslenirler.

Ağaç Sarıkurdu

Ceviz İç Kurdu

Zarar Şekli ve Belirtileri

Doğrudan meyvede zarar yapan larvalar, meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini
yiyerek pislikler bırakmaktadır.

Ceviz İç Kurdu
Ceviz İç Kurdu

Zararlılar Üzerinde TerraBora Etkisi!

TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında TerraBora içeriğindeki silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-
selüloz tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu katman bitkinin dış yoğunluğunu

artırarak mekanik bir güç kazandırır. Bu fiziksel bariyer hastalık yapıcı zararlıların hücreye girmesini engelleyerek hücrenin
hastalıklara neden olacağı enzimatik hareketlerden daha az etkilenmesini sağlar. Hücre duvarı yapısını oluşturan
bileşenlerden pektin ve polifenol, silisyum ile etkileşime girerek hücre duvarı elastikiyetini artırır.

Bitki zararlıları tarımsal üretime sekte vuran en önemli etkenlerden biridir. Bunun sonucu olarak ürün verimi ve kalitesinde gözle
görülür bir azalma olur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir