Zeytin’de Terrabora Etkisi

zeytin ağaçları hastalıkları

Zeytin ve Terrabora

Zeytin’de Gübreleme

Zeytin bitkisi çok farklı toprak tiplerine uyum sağlayabilmektedir. Derinliği fazla olmayan yüzeysel topraklarda
yetiştirilebildiği gibi, derin toprak yapısına sahip allüvial ve kollovial topraklarda da İklim şartları uygun ise en yüksek verimi
verir.
Zeytin bahçeleri genellikle meyilli arazilerde yer alması ve bakım tedbirlerinin tam olarak uygulanamaması durumunda
beslenme problemleri görülmektedir. Zeytin ağaçları diğer meyve türlerine oranla olumsuz koşullara daha dayanıklıdır.
Ancak zeytinde beslenme yetersizliğinden verim ve kalite düşmesi gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Son yıllarda özellikle insan sağlığı açısından zeytinyağının öneminin artmasıyla, üreticilerimiz zeytin bahçelerinin bakımını
daha dikkatli yapmaya özen göstermektedir.

Zeytin İdeal Toprak Yapısı

Zeytin’de Terrabora Etkisi

TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.
Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında TerraBora içeriğindeki silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz
tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı koruyucu bir bariyer oluştururak
zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.
Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar. TerraBora
içerisindeki silisyum; aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak;
funguslar tarafından salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.

Zeytin Hastalıkları, Zararlıları ve Terrabora Etkisi

Bakteriyel Hastalıklar

Zeytin Dal Kanseri

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Bakteri, krem-yeşil renkteki canlı ur ve siğillerde bulunur. Ur ve siğiller bir taraftan da fazla ışık ve ısının tesiri ile koyu
kahverengi, çatlamış ve tepesi çökük bir görünüm alır. Bu şekildeki ur ve siğillerde hastalığı yapan bakteri ölür ve hastalık
yapamaz. Yıllık sürgünlerde yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu açılan yara yerlerinde oluşan siğiller küçük, yuvarlak
ve süngerimsidir. Hasat sırasında sırık vuruğu, dolu yarası ve budama hataları nedeniyle oluşan yaranın şekline göre,
urların büyüklükleri de değişmektedir. Don çatlaklarında meydana gelen urlar ise çatlaklar boyunca dalı sarmış olarak
görülür. Genç sürgünlerdeki yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu oluşan yaralarda siğiller meydana gelir ve dallar
çıplak bir görünüm alır.

Zeytin Dal Kanseri

Bakteriyel Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi !

Zeytin Dal Kanserinde hastalık yapıcı bakteriler, hasat sırasında sırık vuruğu, dolu yarası ve budama hataları
nedeniyle oluşan yaraların ve urların içerisine yerleşirler. Don sebebi ile oluşan; çatlaklarda meydana gelen
urlar içerisinde de bu bakteriler yer alır ve bu urlar çatlaklar boyunca dalı sarmış olarak görülür. Genç
sürgünlerdeki yaprak, çiçek ve meyve dökümü sonucu oluşan yaralarda siğiller meydana gelir . Meydana
gelen bu siğillerde zeytin dal kanserine sebep olan bakteriler için iyi bir yuvadır. Sonuç olarak; bu siğilli dallar
çıplak bir görünüm alır.
• TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.
• TerraBoranın mükemmel formülasyonu, bordo bulamacı ile karıştırılarak kullanılabilmenize imkan sağlar.
TerraBora içeriğindeki silisyumun, pektin ve kalsiyum iyonları ile birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturması
bu yara ve siğillerin kapanmasını sağlar. Kapanan yara ve siğillerde zararlı bakterilerin yaşam döngüsü sonlanır.

Bitki hastalıkları tarımsal üretime sekte vuran en önemli etkenlerden biridir. Bunun sonucu olarak ürün verimi ve kalitesinde
gözle görülür bir azalma olur.
TerraBora içeriğindeki geniş spektrumla harmanlanmış
mineraller ve amorf silika;
• Hastalıklara karşı bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak koruyucu bir bariyer oluşturur, bu özelliği sayesinde bitkide
ürün veriminde ve kalitesinde ki kayıpları engeller.
• Birçok bitki türünde büyüme ve üremeye doğrudan etkidir.
• Bitkiyi çevresel etkenlerin risklerine karşı korur.
• Kutikülanın yapısına katılarak yaprak için gerekli olan K, P, Ca gibi besin elementlerinin hücre içine alınmasını kolaylaştırır.
• İletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli taşınmasını sağlar.
• Toprakta ağır metallerin toksik etkisini hafifletir.

Fungal Hastalıklar ve Terrabora Etkisi

Zeytin Halkalı Leke Hastalığı

Zarar Şekli ve Belirtileri

• İlk belirtiler ilkbaharda yaprak üst yüzeyinde görülen siyahımsı-gri renkte yuvarlak nokta şeklindeki lekelerdir. Bu
noktaların olduğu yerde renk açılır, etrafında açık renkli bir halka oluşur. Bunu dıştan ikinci bir halka çevirir. Bu görünüm
nedeni ile hastalığa halkalı leke denmektedir. Hastalıklı yapraklar dökülür. Bu da verim azalmasına ve erken meyve
dökümüne yol açar.

Zeytin Halkalı Leke Hastalığı

Zeytin’de Antraknoz

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Zeytin meyvelerindeki ilk belirtiler meyveler olgunlaştığında düzenli veya düzensiz şekilde kahverengileşme şeklinde
görülür. Meyvenin büyümesiyle birlikte lezyonlar birleşerek meyvenin tamamını çürütebilir. Hastalık belirtisi genellikle
meyvenin uç kısmında basık içe çökmüş lezyon şeklindedir.
• Meyvedeki lezyonlar meyveyi ya tamamen veya kısmen çürüterek, meyvenin suyunu kaybetmesine neden olur.

• Çürüyen meyve en sonunda mumyalaşır. Meyve dokusu sertleşerek derimsi görünüm alarak dalda asılı kalır. Hastalık
etmeni meyvede olgunlaşma öncesinde ve sonrasında enfeksiyon oluşturabilir. Hastalığın şiddetli enfeksiyon yaptığı
yıllarda % 50’ ye varan oranda üründe verim kaybı olur.

Zeytin’de Antraknoz

Fungal Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi!

TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.
• Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında TerraBora içeriğindeki silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek
silika-selüloz tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu katman bitkinin dış
yoğunluğunu artırarak mekanik bir güç kazandırır. Bu fiziksel bariyer hastalık yapıcı mantarların hücreye girmesini engelleyerek
hücrenin hastalıklara neden olacağı enzimatik hareketlerden daha az etkilenmesini sağlar. Hücre duvarı yapısını oluşturan
bileşenlerden pektin ve polifenol, silisyum ile etkileşime girerek hücre duvarı elastikiyetini artırır.
• Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar.
Silisyum aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak; funguslar
tarafından salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.
• TerraBora içeriğindeki silisyumun diğer bir koruyucu özelliği ise abiyotik stres azaltması bu fiziksel olarak bitkiyi dış
streslere karşı koruyucu bir duvar oluşturmasıdır. Bu dış stresler nelerdir; sıcaklık, kuraklık, düşük ve yüksek
sıcaklık, ultra viyole(mor ötesi), konukçular gibi fiziksel ve ağır metal ve tuzluluk(salinity) gibi kimyasal etmenlerdir.

Zeytin’de Zararlılar

Zeytin Sineği (Bactrocera oleae)

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Zeytin sineği larva döneminde, meyve etinde zarar oluşturur. Larva gelişme süresinde çekirdek etrafında galeriler açarak
beslenir. Meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağı miktarının azalmasına kısmen de yağda asitliğin yükselmesine
neden olur. Özellikle sofralık zeytinlerde zararı daha büyük önem taşımaktadır.
• Ülkemizde zeytin yetiştirilen tüm alanlarda bulunur.

Zeytin Sineği

Zeytin Güvesi

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Zararı, Zeytin güvesinin larvaları oluşturmaktadır. Zeytin güvesi larvalarının meydana getirdiği zararları zeytin ağacının 3
ayrı fenolojik döneminde incelemek mümkündür.
• Yaprak dölü zararı: Larvalar, yaprağın iki epidermisi arasında, açtıkları galerilerle, yaprak ve sürgün uçlarında beslenmeleri
ile zararlı olur.
• Çiçek dölü zararı: Larvalar, çiçek salkımları arasında beslenerek salkımlardaki tomurcuk ve çiçekleri tahrip ederek meyve
tutumunu önlerler.
• Meyve dölü zararı: Yumurtadan yeni çıkan larvalar meyvenin içine meyve sapı dibinden girerek meyve ile meyve sapının
birleştiği kısmı tahrip eder ve bu meyvelerin dökülmelerine neden olur. Zeytin güvesinin meyvelerdeki zarar oranı yıllara
ve bölgelere göre değişir. Bazı yıllarda bu zarar %30’a kadar ulaşan ürün kaybına neden olabilmektedir. Zeytin güvesi
zeytin yetiştirilen çeşitli Akdeniz ülkelerinde ve ülkemizde bulunur.

Zeytin Güvesi

Zeytin Karakoşnili

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Zeytin karakoşnili larva ve ergin dönemlerinde ağacın özsuyunu emerek beslenir ve aynı zamanda salgıladığı tatlı madde
bütün ağacı sarar. Bu tatlı madde üzerinde, saprofit mantarlar ürediğinden karaballık (fumajin) meydana gelir. Bir yandan
özsuyunun emilmesi, diğer yandan karaballığın fotosenteze engel olması ağaçları zayıflatır ve üründe azalmalar olur.
Koşnilin yoğunluğu arttıkça yaprak ve meyve dökümleri ile dallarda kurumalar başlar. Böyle zamanlardaki ürün kaybı % 60-
70 kadardır. Daha sonraki yıllarda ağaçlar hiç meyve vermez olurlar ve çalılaşmalar görülür.

Zeytin Pamuklubiti

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Zeytin de pamuklu bitlerin larvaları zeytin somaklarında tomurcuk sapları ve sürgün uçlarında bitkinin öz suyunu emerek,
ağaçların ve sürgünlerin zayıflamasına, çiçek ve çiçek tomurcuklarının dökülmesine neden olarak zararlı olurlar.

• Ayrıca ergin öncesi dönemlerinde balımsı madde üreterek çiçek tomurcukları ve çiçeklerde zararlı olurlar. Böylece zeytin
ağaçlarının çiçeklenmesi ve dolayısıyla meyve bağlamasını oldukça düşürür. Zararlının yoğunluğu arttıkça zarar oranı
yükselir. Ancak düşük yoğunluklarda pek zarar hissedilmez. Ülkemizde zeytin yetiştirilen bütün bölgelerde yaygındır.

Zeytin Pamuklubiti

Zeytin Kurdu

Zarar Şekli ve Belirtileri

• Zeytin Kurdu önemli bir zeytin zararlısıdır. Taze sürgün ve yapraklarında, çiçeklerde ve meyvelerde zararlı olurlar. Erginlerin
en önemli zararı meyvelerde görülür. Leblebi kadar büyüdükten 1-1,5 cm boy alıncaya kadar ki zamanda böceğin
beslenmesi sonucu meyvelerde birçok yaralar belirir. Zarar görmüş meyveler gelişemez, buruşup kurur ve dökülmeye
başlarlar. Kuruma esnasında yara yerlerinin kenarları kabarır ve ortası çökük karakteristik bir durum alır. Erginlerin
meyvelerde yapmış olduğu bu zarar çok ciddidir ve gerçek ürün kaybına sebep olmaktadır.

Zeytin Kurdu

Zararlılar Üzerinde TerraBora Etkisi!

TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında TerraBora içeriğindeki silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek
silika-selüloz tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu katman bitkinin dış
yoğunluğunu artırarak mekanik bir güç kazandırır. Bu fiziksel bariyer hastalık yapıcı zararlıların hücreye girmesini
engelleyerek hücrenin hastalıklara neden olacağı enzimatik hareketlerden daha az etkilenmesini sağlar. Hücre duvarı
yapısını oluşturan bileşenlerden pektin ve polifenol, silisyum ile etkileşime girerek hücre duvarı elastikiyetini artırır.

Zeytin’de Terrabora Etkisi” yazısında bir düşünce

  1. Ömer albayrak diyor ki:

    Merhabalar 18 yaşında zeytin ağaçlarım var ürünü ilkkez kullanmak istiyorum hangi ayda her ağaca ne kadar kullanmalıyım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir