Lale Üzerinde TerraBora Etkisi

Lale ve TerraBora

Lale Toprak İsteği

Ülkemizin her yanında lale dikimine uygun iklim şartları mevcuttur. Lale hemen hemen her türlü toprakta rahatlıkla yetiştirilir. Ancak çiçeklerin daha gösterişli ve bitkinin daha sağlıklı olması için optimum toprak yapısı; taşsız, kumlu – tınlı ve kireçsiz olmalıdır.

Toprağın pH aralığı 6.5 – 7.0 arasında olması istenir. Toprağın dikimden önce çapalanmasıyla, gerek toprağın havalandırılması ve gerekse yabancı ot kontrolü sağlanmış olur. Bahçelik alanlarda toprak hazırlığı yapılmalı, toprak havalandırılmalı ve ölçüm yapılarak metrekareye 90 – 100 bitki gelecek şekilde dikim yapılacak yerler ayarlanmalıdır.

Saksılı üretim yapılacaksa kullanılacak toprak karışımı şu şekilde olmalıdır: 1/3 oranında bahçe toprağı, 1/3 oranında torf ve 1/3 oranında kum şeklinde olmalıdır. Kesme çiçek ve saksılı üretimde dikimden hemen sonra toprak yüzeyine 2 cm kalınlığında kum serpilmesi bitki gelişimine faydalıdır. Ağır killi ıslak topraktan kaçınılmalıdır.

Lale Nasıl Yetiştirilir?

Renkleriyle, güzellikleriyle hatta tarihe bir döneme adını vermesiyle ünlü laleler… Lale yetiştirmek için dikkat etmeniz gereken lalenin dış ortamda yetiştirmeye uygun bir çiçek olduğunu unutmamanız.

Lale, zambakgiller familyasından Tulipa cinsini oluşturan güzel çiçekleri ile süs bitkisi olarak yetiştirilen, soğanlı, çok yıllık otsu bitki türlerinin ortak adı. Anavatanı Pamir, Hindukuş ve Tanrı dağlarıdır. (Vikipedi) Özellikle Orta Asya’dan Türklerin göçleriyle birlikte Anadolu ve Avrupa’ya yayıldığı tahmin edilmektedir. Lalenin günümüzde 75 çeşit türü olduğu bilinmektedir.

Bu güzel bitkinin yetiştirilmesi bilinenin aksine çok da zahmetli değildir. Ancak lale yetiştirmek için dış mekan tercih etmeniz gerekmektedir. Lale bir iç mekan süs bitkisi değildir. Saksıda dahi yetiştiriyor olsanız saksınızı mutlaka dışarıda bırakmalısınız. Kar ve yağmurun olmasında herhangi bir problem olmayacaktır. Aşırı sıcaklar ve soğukların her bitkiyi olduğu gibi laleleri de etkileyebileceğini unutmayın.

Lale doğrudan güneş ihtiyacı duymayan bir bitkidir. Lale soğanlarının ekimi sonbaharda yapılmalıdır. Toprağın 20 cm derinliğine soğanlar ekilmelidir. Eğer saksıda ekim yapmayı düşünüyorsanız 10 cm derinlik sizin için yeterli olacaktır.

Lale soğanlarını ektikten hemen sonra sulama yapmalısınız. Saksıda ekim yaptıysanız soğuk rüzgarları alan bir yere koyun. Toprakta ya da saksıda ekimlerde toprakta bir kuruma gördüğünüzde sulama yapmanız gerekmektedir.

Şubat ayı sonlarında artık bitkinin güneş alma ihtiyacı başlayacaktır. Eğer saksıda ekim yaptıysanız güneş alan bir yere saksınızı almalısınız.

Lale Hastalık ve Zararlıları

Kök Yanıklığı

Pythium adlı mantarın neden olduğu bir hastalıktır. Dikimden iki hafta sonra zararı ortaya çıkmaya başlar. Hastalık, sıcaklığın 16 0C’ nin üstüne çıktığında hızla gelişir. Sıcaklık, 100 veya daha düşük ısıda ise hastalık ortaya çıkmaz. Hastalık etmeni topraktan geldiği için, dikimden önce toprak dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Rhizoctonia solani 

Lalelerde diğer bir hastalık etkeni rhizoctonia adlı mantardır. Buda yapraklarda hastalık oluşturur. Özellikle filizlenme esnasında yapraklarda kahverengi lekeler veya çizgiler oluşturur. Bu hastalığın olmaması için derin dikim yapılmamalıdır.Hastalık görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Botrytis cinerea 

Diğer bir mantar hastalığı da “botrytis cinerea” nın neden olduğu hastalıktır. Bu hastalık, lale yetiştirilen topraklarda daha önce domates, biber, kasımpatı gibi bitkiler yetiştirilmişse görülmektedir. Hastalık etmeni yaprakların sararmasına ve soğanların çürümesine neden olur. Bu hastalıktan korunmak için, dikimden önce toprak dezenfeksiyonu gereklidir.

Rhizoctonia tuliparum

Lale soğanları ve sap üzerinde kirli beyazdan, kızıl kahverengine kadar 1mm – 1 cm büyüklüğündü yumrucuklar oluşturur. Soğanlar enine kesildiğinde kahverengi halkalar görülür. Saplar ise çürüyerek devrilir. Bu hastalıkla mücadele için, dikimden önce toprak sterilizazyonu yapmak gerekir.Botrytis tulipea:Bu hastalıkta filizler çıkmaz. Çıkan filizler de hemen ölür. Kurşuni küf olarak da bilinen bu hastalık, sporlara toprakta uzun süre kalabilir. Bu hastalıkla mücadele için toprak steril edilmelidir.

Fusarium oxysporum (soğan kuru çürüklüğü)

Bu hastalıkta bitkinin gelişmesi yavaşlar. Yaprak uçları sararır ve çiçek tomurcuğu kurur. Bu hastalıktan korunmak için dikimden önce soğanların ilaçlanması gerekir.

Lale’de TerraBora Etkisi

• TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir. Bu sayede lale bitkilerinde oluşabilecek hastalıklara karşı bitkiyi korur. Lale bitkilerinin sağlıklı bir şekilde gelişimini ve yaşamını destekler.

• Toprakta bulunan zararlıların yaşama alanını daraltarak yok eder. Böylelikle hastalık ve zararlılardan arınmış topraklarda yetişen sağlıklı lale bitkilerinden alınan verim %30 ila %40 oranında artmış olur.

• TerraBora içeriğinde bulunan makro ve mikro besin elementleri ile lale bitkilerinde çiçek kalitesini destekler, çiçeklenme süresini ve hasat süresini kısaltır. Lalelerde oluşabilecek besin noksanlıklarını engeller. Bu da hasattan alınan tonajı ciddi bir şekilde etkiler.

• Lale soğanlarının doğurganlığını destekler.

• Topraktaki faydalı bakteri popülasyonunu artırır. Organik maddece zengin topraklarda yetişen sağlıklı lalelerin, ürün kalitesi daha fazla olur.

• Normal şartlar altında 30 cm ila 40 cm arasında olan pulluk tabanı, düzenli TerraBora kullanımı ile 70 cm ila 80 cm derinliğe çekilir. Pulluk tabanı derin olan topraklar bitkinin sağlıklı beslenmesi açısından çok önemlidir.

Zararlılar Üzerinde TerraBora Etkisi!

• Hastalık yapıcı zararlılar, bitkinin yaprak yüzeyini (kutiküla, hücre duvarı) delerek hücre zarının içine nüfuz etmesi sonucu zarar oluşturur. TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

• Bu sayede; bitkilerin sap veya yapraklarında silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutiküla ile hücre duvarı arasında yer alır ve bir koruyucu bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.

Fungal Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi!

• TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

• Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutiküla ile hücre duvarı arasında yer alır ve bir koruyucu bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.

• Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar.

• Silisyum aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak; funguslar tarafından salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.

• TerraBora içeriğindeki silisyumun diğer bir koruyucu özelliği ise abiyotik stres azaltması bu fiziksel olarak bitkiyi dış streslere karşı koruyucu bir duvar oluşturmasıdır. Bu dış stresler nelerdir; sıcaklık, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklık, ultra viyole(mor ötesi), konakçılar gibi fiziksel ve ağır metal ve tuzluluk(salinity) gibi kimyasal etmenlerdir.

• Kuraklık stresine karşı bitki, iç yapısındaki kütikilanın alt yüzeyinde silika birikmesi sonucu terleme ile olan su kaybına karşı bir önlem alır ve yaprak yüzeyini artırarak koruma sağlar. Yüksek güneş tahribatına ve yüksek sıcaklıklara karşı silika yapının sunduğu ve fiziksel özelliklerinden biri olan termal ve pasif soğutma mekanizması sayesinde koruma sağlar. Silisik asidin suda çözünmüş hali tuzluluk ve metal iyonlarına karşı (Zn,Al,Mn,Cd) bitkinin toleransını artırır ve diğer yandan enzimatik ve enzimatik olmayan aktivitelerin artmasına olanak sağlarken diğer yandan lipid peroksidasyonunun azalmasını sağlar. Bu enzimatik antioksidanlar super oksit dismutaz, katalaz enzimatik olmayan oksidant ise askorbattır.

Bakteriyel Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi !

•  TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

• TerraBora içeriğindeki silisyumun, pektin ve kalsiyum iyonları ile birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturması bu yara ve siğillerin kapanmasını sağlar. Kapanan yara ve siğillerde zararlı bakterilerin yaşam döngüsü sonlanır.

•  Bitki hastalıkları tarımsal üretime sekte vuran en önemli etkenlerden biridir. Bunun sonucu olarak ürün verimi ve kalitesinde gözle görülür bir azalma olur.

TerraBora içeriğindeki amorf silika,

• Hastalıklara karşı bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak koruyucu bir bariyer oluşturur, bu özelliği sayesinde bitkide ürün veriminde ve kalitesinde ki kayıpları engeller.

• Birçok bitki türünde büyüme ve üremeye doğrudan etkidir.

• Bitkiyi çevresel etkenlerin risklerine karşı korur.

• Kutikülanın yapısına katılarak yaprak için gerekli olan K, P, Ca gibi besin elementlerinin hücre içine alınmasını kolaylaştırır.

• İletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli taşınmasını sağlar.

• Toprakta ağır metallerin toksik etkisini hafifletir.