Marmara Gölü için korkutan uyarı! ‘Üçte bir oranında küçülecek’

Yaşanan kuraklık sonrası tamamen kuruma noktasına gelen Manisa’daki Marmara Gölü’nü kurtarmak için hayata geçirilen ‘Marmara Gölü Sulak Alanı Rehabilitasyon Üzerine İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde mevcut göl havzasının yaklaşık üçte birlik kısmının sulak alan olarak kalacağı geri kalan kısımların ise TİGEM tarafından tarımsal amaçlı kiralanacağı öğrenildi.

Manisa Valiliği tarafından ‘Marmara Gölü Sulak Alanı Rehabilitasyon Üzerine İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde yazılı bir genel emir yayımlayarak göl havzasında yapılacak çalışmaları paylaştı.

Manisa Valiliği tarafından yayımlanan genel emirde, Türkiye genelinde son yıllarda hüküm süren iklim değişikliği ve buna bağlı olarak yaşanan kuraklığın etkisi ile su tutma kapasitesi azalıp kurumaya yüz tutan Marmara gölü sulak alan yönetim planında geçen su çizgisinin kapladığı alandaki göl aynasının uygun bir kısmına sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı amacıyla temiz su depolama rezerv alanı oluşturmak, göl aynasının kuruyan diğer kısımlarında tarımsal üretim faaliyetinde bulunmak amaçlarıyla Manisa Valiliği, DSİ Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında 4 Kasım 2022 tarihinde imzalanan ‘Marmara Gölü Sulak Alanı Rehabilitasyon Üzerine İş Birliği Protokolü’ hükümlerinin sağlıklı bir şekilde işletilmesinin sağlanması, ekilen ve dikilen alanların zarar görmemesi açısından öncelikle sınırları belirlenen araziye yapılacak işgallerin önlenmesi, sınırları belirlenen alanda TİGEM tarafından yapılacak tarımsal faaliyetler nedeniyle gerçek ve tüzel kişilerin neden olabileceği kamu zararının önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı bildirildi.

Göl aynasında DSİ tarafından oluşturulacak yeni göl alanı dışında kalan ve TİGEM tarafından tarımsal üretime elverişli olduğu belirlenerek sınır ve koordinatları belirlenen alanlarda ve sınırları belirlenen arazi içerisine şahısların, şahıslara ait taşıt, traktör ve benzeri araçlar ile iş makinesi ve tarım aletlerinin girişine izin verilmeyeceği bildirilen genel emirde, idari yaptırım cezalarının DSİ, TİGEM, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri ile kolluk tarafından yapılan tespit ve hazırlanan tutanak üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından uygulanacağı açıklandı.

CEZAİ HÜKÜMLER

Yayımlanan genel emirde yer alan karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66. maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara, tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkartanlar veya uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler kanunun 32. maddesi uyarınca Genel Esaslar başlığı 4. 2. maddede belirtilen görevlilerce idari işlem uygulanacağı açıklandı.

Kaynak: milliyet.com.tr