Muz’da Terrabora Etkisi

terrabora muz

Muz Yetiştiriciliği ve Terrabora

Muz hızlı büyüyen bir bitki olduğu için topraktan yüksek miktarlarda besin elementi kaldırmaktadır. Bu yüzden muz
bahçelerinin her yıl usulüne uygun bir şekilde gübrelenmesi gerekmektedir.

Gübrelemede önemli olan besin maddelerinin bitki ihtiyacı kadar ve zamanında verilmesidir. Doğru gübreleme için
mutlaka toprak ve yaprak analizleri yaptırmak gerekmektedir.

MUZ BAHÇELERİNDE İDEAL TOPRAK YAPISI

Derin, geçirgen, hafif tekstürlü (kumlu tınlı), organik maddece zengin ve hafif alkalin topraklar idealdir.

Muz için TerraBora Gübreleme Programı

MUZ BAHÇELERİNDE DAMLA SULAMA İLE GÜBRELEME

Gübreleme önerisi dekara 5 ton ürün alınması durumunda verilmiştir.

180-200 ağaçlık 1 dekar alanda bir sulamada kullanılacak gübre miktarını hesaplamak için önerilen gübre miktarını sulama
sayısına böleriz.

Muz Hastalıkları Zararlıları ve Terrabora Etkisi

Fungal Hastalıklar

Muz Antraknoz Hastalığı (Colletotrichum musae)

Zarar Şekli ve Belirtileri

Muzlar üzerinde de hastalık etmeni küçük, siyah ya da kahverengi ve çökük lekeler şeklinde meyveler üzerinde, özellikle
meyveler olgunlaştıktan sonra hastalık belirtileri ortaya çıkar. Meyveler olgunlaştıktan sonra bu lekeler sarıya dönmektedir.

Muz Antraknoz Hastalığı

Armillaria Çürüklüğü

Zarar Şekli ve Belirtileri

Kök çürüklüğü sonucu bitkilerin yapraklarında küçülme, sarı, daha sonra kahverengiye dönme gibi renk değişikliği,
dallarda geriye doğru ölümler, ve sürgün ve yeşil aksamlarda genel olarak bir azalma şeklinde hastalık belirtileri
ortaya çıkmaktadır. Daha küçük, aşırı bulaşık ya da zayıf ağaçlar üzerinde kök belirtileri daha çabuk ortaya çıkar,
bunların yeşil aksamlarında renk değişikliği görülür ve ağaçlar bir kaç yıl içerisinde ölmektedir.

Armillaria Çürüklüğü

Fusarium (Panama) Solgunluğu

Zarar Şekli ve Belirtileri

Hastalık etmeni ksilem iletim dokularına girmekte ve su akımları ile yukarı doğru taşınan sporlar üretmektedir.

Yaşlı yapraklar kenarlardan itibaren sararmaya başlar ve daha sonra orta damara doğru ilerleyerek yaprağı öldürür. Ölen
yapraklar gövdenin etrafında asılı kalmaktadır. En sonunda tüm sürgün ölür.

Fusarium (Panama) Solgunluğu

Muz Yaprak Pası

Zarar Şekli ve Belirtileri

Hastalıktan etkilenen bitkilerin yaprakları üzerinde etrafı sarı bir hale ile kuşatılmış küçük kahverengi çizgi şeklinde lekeler
görülür. Sarı pas ile karıştırılabilir ancak Yakından gözlemlemdiğinde rüzgar ile kolay bir şekilde dağılan kabarık koyu
kahverengi spor partüküllerini gösterebilir.

Muz Yaprak Pası

Siyah Sigatoka

Zarar Şekli ve Belirtileri

Hastalık etmeninin ilk belirtileri 3. ya da 4. yaprakları üzerinde görülür ve belirtiler yaprak damarlarına paralel 1-2 mm
uzunluğunda sarı ile kahverengi lezyonlar şeklindedir. Bu lezyonlar zamanla renk olarak siyah ya da koyu kahverengiye
döner. Merkezi gri renklidir ve lezyonun etrafı klorotik bir hale ile kuşatılmaktadır.

Siyah Sigatoka

Fungal Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi!

TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturmak
suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutiküla ile hücre duvarı arasında yer alır ve bir koruyucu
bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.

Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar. Silisyum
aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak; funguslar tarafından
salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.

TerraBora içeriğindeki silisyumun diğer bir koruyucu özelliği ise abiyotik stres azaltması bu fiziksel olarak bitkiyi dış streslere
karşı koruyucu bir duvar oluşturmasıdır. Bu dış stresler nelerdir; sıcaklık, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklık, ultra viyole(mor
ötesi), konakçılar gibi fiziksel ve ağır metal ve tuzluluk(salinity) gibi kimyasal etmenlerdir.

Kuraklık stresine karşı bitki, iç yapısındaki kütikilanın alt yüzeyinde silika birikmesi sonucu terleme ile olan su
kaybına karşı bir önlem alır ve yaprak yüzeyini artırarak koruma sağlar. Yüksek güneş tahribatına ve yüksek
sıcaklıklara karşı silika yapının sunduğu ve fiziksel özelliklerinden biri olan termal ve pasif soğutma mekanizması
sayesinde koruma sağlar. Silisik asidin suda çözünmüş hali tuzluluk ve metal iyonlarına karşı (Zn,Al,Mn,Cd) bitkinin
toleransını artırır ve diğer yandan enzimatik ve enzimatik olmayan aktivitelerin artmasına olanak sağlarken diğer
yandan lipid peroksidasyonunun azalmasını sağlar. Bu enzimatik antioksidanlar super oksit dismutaz, katalaz
enzimatik olmayan oksidant ise askorbattır.

Bitki hastalıkları tarımsal üretime sekte vuran en önemli etkenlerden biridir. Bunun sonucu olarak ürün verimi ve kalitesinde gözle
görülür bir azalma olur.

TerraBora içeriğindeki geniş spektrumla harmanlanmış mineraller
ve amorf silika;

Hastalıklara karşı bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak koruyucu bir bariyer oluşturur, bu özelliği sayesinde bitkide ürün
veriminde ve kalitesinde ki kayıpları engeller.

Birçok bitki türünde büyüme ve üremeye doğrudan etkidir.

Bitkiyi çevresel etkenlerin risklerine karşı korur.

Kutikülanın yapısına katılarak yaprak için gerekli olan K, P, Ca gibi besin elementlerinin hücre içine alınmasını kolaylaştırır.

İletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli taşınmasını sağlar.

Toprakta ağır metallerin toksik etkisini hafifletir.

MUZ BAHÇELERİNDE BESİN NOKSANLIKLARI

Muz Bahçelerinde Demir Noksanlığı

Demir eksikliği olan yapraklarda damarlar yeşil kalır, ancak damar araları sarıdır. Eksikliğin ilerlemesi halinde tam sararma ve
sonra da kuruma görülür.

Muz Bahçelerinde Demir Noksanlığı

Muz Bahçelerinde Kalsiyum Noksanlığı

Kalsiyum eksikliğinde önce genç yapraklar aşağıya veya yukarıya doğru kırılır ve yaprak oluşması azalır. Yaprak zamanla
kurur ve dökülür.

kalsiyum eksikliği
Kalsiyum Noksanlığı

Muz Bahçelerinde Magnezyum Noksanlığı

Mağnezyum eksikliğinde yapraklar uçlarından ve kenarlarından başlamak üzere yavaş yavaş
sararmakla beraber orta kısımları yeşil kalır.

Muz Bahçelerinde Magnezyum Noksanlığı

Yaprak sapları ana gövdeden koparak yaprağın ömrünün kısalmasına neden olur.

Besin Noksanlıkları Üzerinde TerraBora Etkisi!

TerraBora’nın içeriğindeki zengin makro ve mikro elementler, bitkiye takviye edilmesi durumunda besin
noksanlıklarının bitkide oluşmasını engeller.

TerraBora’nın içeriğindeki silisik asit, bitkinin ortamda bulunan kalsiyum ve potasyumu verimli ve hızlı bir
şekilde alabilmesini sağlar. Silisik asit, iletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha
düzenli taşınmasını sağlar.

TerraBora’nın içeriğindeki fulvik asit yapraktaki stomaları açarak bitkinin strese girmesini engeller. Bitkinin
beslenme düzenini ve hızını artırır.

Bitkinin besin değerinin hızlı bir şekilde ve ciddi oranda artmasını sağlar.

Topraktan Getir ailesi olarak tüm muz üreticisi çiftçilerimize başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir