Elma’da Terrabora Etkisi

Elma ve Terrabora

Elma Toprak Yapısı

Elma yetiştiriciliği için uygun topraklar; yeterli kireç ve humus bulunduran tınlı, tınlı kumlu ve kumlu tınlı geçirgen, nemli
topraklardır. Çok kireçli topraklarda demir alımının engellenmesinden dolayı bitkide sarılık görülür. Elma için toprak
derinliği 2 m veya daha fazla olan, hafif asit karakterli (pH=6.0-6.5) topraklar tercih edilir. Bahçe kurulacak alanın alt
toprak yapısı, kök gelişimine izin vermeli ve köklerin gelişim göstereceği katmanın suyunun da uzaklaştırılmış olması
gerekmektedir.

Elma bahçesi kurulmadan önce toprak tahlili yaptırılmalı; kireç, tuz problemi olan, taban suyu seviyesi yüksek, toprak
kalınlığı az olan arazilere bahçe tesis edilmemelidir.

ELMA’DA TERRABORA ETKİSİ

TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında TerraBora içeriğindeki silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz
tabakası oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı koruyucu bir bariyer oluştururak
zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.

Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar. TerraBora
içerisindeki silisyum; aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak;
funguslar tarafından salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.

Elma Hastalık, Zararlıları ve Terrabora Etkisi

Bakteriyel Hastalıklar

Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Ateş Yanıklığı

Zarar Şekli ve Belirtileri

İlk belirtiler çiçek ve çiçek demetlerinde görülür. Hastalıklı çiçekler solar, kahverengi veya siyah bir renk alır. Nemli
havalarda ve sabahın ilk saatlerinde hastalıklı kısımlardan krem rengi sütümsü bir akıntı çıkar. Bu akıntı havanın ısınmasıyla
birlikte kurur ve kahverengi bir renk alır.

Dallar ve ana gövdede kanserler meydana gelir. Bu kısımlarda kabuk içeri doğru çöker ve kırmızımsı kahverengi bir renk
alır. İlkbahar başlangıcında kanserli doku yüzeyi yumuşak, ıslak bir görünüm alır. Bıçakla kabuk kaldırıldığında altında
kahverengi renk değişikliği görülür.

Ateş Yanıklığı

Kök Kanseri Hastalığı

Zarar Şekli ve Belirtileri

Hastalık etmeni meyve ağaçları ile bazı orman ve park ağaçlarının kök boğazlarında ur oluşturur.

Kök boğazında bulunan parankima hücrelerinin aşırı çoğalmasıyla öncelikle küçük, krem rengi urlar oluşur. Bu urların
yüzeyi düzgün ve yumuşaktır.

Urlar büyüdükçe dış yüzeyleri kurur, esmerleşir ve pürüzlü bir görünüm alır.

Bakteriyel Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi !

TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.
• TerraBoranın mükemmel formülasyonu, bordo bulamacı ile karıştırılarak kullanılabilmenize imkan sağlar.
TerraBora içeriğindeki silisyumun, pektin ve kalsiyum iyonları ile birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturması bu
yara ve siğillerin kapanmasını sağlar. Kapanan yara ve siğillerde zararlı bakterilerin yaşam döngüsü sonlanır.

TerraBora içeriğindeki amorf silika,

• Hastalıklara karşı bitkinin hücre duvarının yapısına katılarak koruyucu bir bariyer oluşturur, bu özelliği sayesinde bitkide
ürün veriminde ve kalitesinde ki kayıpları engeller.

• Birçok bitki türünde büyüme ve üremeye doğrudan etkidir.

• Bitkiyi çevresel etkenlerin risklerine karşı korur.

• Kutikülanın yapısına katılarak yaprak için gerekli olan K, P, Ca gibi besin elementlerinin hücre içine alınmasını kolaylaştırır.

• İletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli taşınmasını sağlar.

• Toprakta ağır metallerin toksik etkisini hafifletir.

Fungal Hastalıklar

Elma Kara Lekesi

Zarar Şekli ve Belirtileri

Yaprağın alt ve üst yüzünde oluşan lekeler başlangıçta yağlımsı görünüştedir. Lekeler giderek zeytin rengini alır sonra da
kahverengileşir. Kadifemsi yapıdadır ve zamanla lekeli kısımdaki doku ölür, üzerinde çatlaklar ve delikler oluşur. Ağır hastalıklı
yapraklar sararır ve erkenden dökülürler.

Meyvedeki lekeler yeşilimtırak olup zamanla kahverengine dönüşür. Küçük lekeler zamanla birleşerek bu kısımda meyvenin
gelişmesini durdurur ve şekli bozuk meyveler oluşur.

Elma Küllemesi

Zarar Şekli ve Belirtileri

Külleme hastalığı, yaprakların genelde alt yüzünde bazen de üst yüzünde küçük, zamanla gelişen unsu görünüşte, beyaz
yüzeysel lekeler yapar. Hastalığa daha çok genç yapraklar yakalanır, hasta yapraklar normal gelişemez, dar ve mızrak gibi
uzun ve içe doğru hafifçe kıvrılırlar. Renkleri zamanla kahverengine döner ve erkenden dökülürler.

Meyvelerin hastalığa yakalanması çok rastlanan bir durum değildir. Hastalıklı meyvelerin üzerinde de yine beyaz unlu
tabaka vardır. Meyveler küçük ve şekilsiz oluşur.

Fungal Hastalıklar Üzerinde TerraBora Etkisi!

TerraBora su ile birleştiğinde; eşsiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

• Bu sayede; bitkilerin meyve ve yapraklarında silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz tabakası oluşturmak
suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutiküla ile hücre duvarı arasında yer alır ve bir
koruyucu bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.

• Bitki için hayati öneme sahip plasma membranlarının fonksiyonu artırır, strüktürel yapısına katılarak hemeostaziyi sağlar. Silisyum
aynı zamanda epidermal hücrelerin hücre duvarlarındaki organik bileşiklerle kompleksler oluşturarak; funguslar tarafından
salgılanan enzimler ile hücre duvarlarının parçalanmaya karşı direncini de artırır.

• TerraBora içeriğindeki silisyumun diğer bir koruyucu özelliği ise abiyotik stres azaltması bu fiziksel olarak bitkiyi dış
streslere karşı koruyucu bir duvar oluşturmasıdır. Bu dış stresler nelerdir; sıcaklık, kuraklık, düşük ve yüksek sıcaklık, ultra
viyole(mor ötesi), konakçılar gibi fiziksel ve ağır metal ve tuzluluk(salinity) gibi kimyasal etmenlerdir.

Kuraklık stresine karşı bitki, iç yapısındaki kütikilanın alt yüzeyinde silika birikmesi sonucu terleme ile olan su
kaybına karşı bir önlem alır ve yaprak yüzeyini artırarak koruma sağlar. Yüksek güneş tahribatına ve yüksek
sıcaklıklara karşı silika yapının sunduğu ve fiziksel özelliklerinden biri olan termal ve pasif soğutma mekanizması
sayesinde koruma sağlar. Silisik asidin suda çözünmüş hali tuzluluk ve metal iyonlarına karşı (Zn,Al,Mn,Cd) bitkinin
toleransını artırır ve diğer yandan enzimatik ve enzimatik olmayan aktivitelerin artmasına olanak sağlarken diğer
yandan lipid peroksidasyonunun azalmasını sağlar. Bu enzimatik antioksidanlar super oksit dismutaz, katalaz
enzimatik olmayan oksidant ise askorbattır.

Zararlılar

Elma Ağkurdu

Zarar Şekli ve Belirtileri

Larvalar mart sonu nisan başında çıkarlar. Yeni çıkan larvalar, yaprağın iki epidermisi arasına girer ve burada toplu olarak
beslenir.
Daha sonra yaprakları ağları ile birbirine sararak, içinde toplu halde damarları hariç yaprağın diğer kısımlarını yerler.
Ağaçların yapraklarını yemek suretiyle zarar yaparlar. Ayrıca çiçek tomurcukları ve meyvelerde de zarar yapabilirler.
Elma ağaçları mayıs sonlarına doğru kızıl kahverengi bir renk alır.

Elma İçkurdu

Zarar Şekli ve Belirtileri

Doğrudan meyvede zarar yapan larvalar, meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek
pislikler bırakmaktadır.

Zararlılar Üzerinde TerraBora Etkisi!

Hastalık yapıcı zararlılar, bitkinin yaprak yüzeyini (kutiküla, hücre duvarı) delerek hücre zarının içine nüfuz etmesi sonucu
zarar oluşturur. TerraBora su ile birleştiğinde; eşssiz miktarda orto silisilik (H4SiO4) ve monosilisilik asit (Si(OH)4) üretir.

• Bu sayede; bitkilerin sap veya yapraklarında silisyum, pektin ve kalsiyum iyonlarıyla birleşerek silika-selüloz tabakası
oluşturmak suretiyle epidermal bitki dokularında polimerize olurlar. Bu silika katmanı kutiküla ile hücre duvarı arasında yer
alır ve bir koruyucu bariyer gibi zararlıların hücre içine nüfuz etmesini engeller.

Elma’da Besin Noksanlıkları ve Terrabora Etkisi

Azot Noksanlığı

Azot eksikliğinde elma yaprakları, küçük dar ve açık yeşil renkli olur. İleri aşamalarda yapraklar sarımsı portakal renkli veya
kırmızımsı mor renkli olabilir ve erken dökülürler. Yaprak sapları dar açı oluşturacak şekilde, ince ve kısadır. Şiddetli noksanlıkta
yaprak sapları ölür. Meyveler olgunlaşmadan renklenirler.

Azot Noksanlığı

Fosfor Noksanlığı

Fosfor eksikliğinde elma yaprakları, küçük, hafif morumsu-koyu yeşil renkli, kuru, sert, kalın ve gevrektir (Şekil 3). Dallarda dar açılı
kırmızımsı veya morumsu yaprak sapları oluşur.

elma fosfor
Fosfor Eksikliği

Potasyum Noksanlığı

K eksikliğinde elma yaprakları mavimsi-yeşil ve dalgalı bir şekil alır. Belirtiler yaprak kenarlarında ve uçlarında başlar. Yaprak
kenarları önce sararır, daha sonra koyu kahverengiye döner.

Potasyum Eksikliği

Kalsiyum Noksanlığı

Meyvedeki eksiklik belirtileri çok daha belirgindir. Anormal kabuk bronzlaşması, hasada doğru lentisellerin koyulaşması ve bazen
de hasat döneminde şiddetli meyve çatlaması ile kendini gösterir. Ancak meyvede Ca eksikliğinin en önemli belirtisi “Acıbenek” tir.

Kalsiyum Eksikliği

Magnezyum Noksanlığı

Eksiklik şiddetine bağlı olarak yaprak kavrulması olarak bilinen, damarlar arasında kahverengi nekrotik lekeler gelişir. Sararma, bazı
çeşitlerde yaprak kenarlarında meydana gelir ve bu durumda belirtileri K eksikliğinden ayırt etmek oldukça güçtür. Şiddetli
eksiklikte yapraklar kıvrılır ve zamanından önce dökülür. Mg eksikliğinde dallar zayıf ve kırılgan olurlar; meyveler zamanından önce
olgunlaşır, tatsız ve kokusuz olur.

Magnezyum Eksikliği

Besin Noksanlıkları Üzerinde TerraBora Etkisi!

TerraBora’nın içeriğindeki zengin makro ve mikro elementler, bitkiye takviye edilmesi durumunda besin
noksanlıklarının bitkide oluşmasını engeller.
• TerraBora’nın içeriğindeki silisik asit, bitkinin ortamda bulunan kalsiyum ve potasyumu verimli ve hızlı bir şekilde
alabilmesini sağlar. Silisik asit, iletim demetlerinin yapısına katılarak yaprak için gerekli elementlerin daha düzenli
taşınmasını sağlar.
• TerraBora’nın içeriğindeki fulvik asit yapraktaki stomaları açarak bitkinin strese girmesini engeller. Bitkinin
beslenme düzenini ve hızını artırır.
• Bitkinin besin değerinin hızlı bir şekilde ve ciddi oranda artmasını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir