Nohutla nadası bırak projesi kapsamında çiftçiye yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtılacak!

Konya Tarım ve Orman İl Müdür vekili İbrahim Töke, Konya’da kuru tarım yapılan bölgelerde nadasa bırakılan tarım arazilerinin üretime kazandırılması için ‘Nohutla Nadası Bırak‘ projesinin başlatıldığını ve yaklaşık 500 çiftçiye yüzde 50 hibeli 162 ton nohut tohumu dağıtılacağını bildirdi.

Nohut üretimini arttırmak ve nadasa bırakılan ve tarıma elverişli olduğu halde kullanılamayan alanların üretime kazandırılması amacıyla “Nohutla Nadası Bırak” projesi kapsamında tohum dağıtım töreni Beyşehir ilçesinde yapıldı. 

KONYA’DA TARIM ARAZİLERİNİN TÜMÜ SULAMAYA UYGUN DEĞİL!

Tohum dağıtım töreninde bir konuşma yapan Konya İl tarım ve Orman Müdürü Vekili İbrahim Töke, Konya’da tarım alanlarının tümünün sulanmaya uygun olmadığı gibi sulama suyu potansiyelinin de sulanması gereken tüm alanlara yetecek düzeyde bulunmadığını kaydetti.

TÜRKİYE’DE TOPLAM TARIM ALANLARININ YÜZDE 13’Ü, KONYA’DA İSE YÜZDE 9’U NADASA BIRAKILIYOR!

Türkiye’de toplam tarım alanlarının yaklaşık %13’lük kısmının nadasa bırakılırken, Konya’da tarım alanlarının yaklaşık %9’unun her yıl nadasa bırakıldığını dile getiren Töke, “Nadasa bırakılan ve tarıma elverişli olduğu halde kullanılamayan alanların üretime kazandırılması, üstün verim özelliklerine sahip bölgemize uyumlu sertifikalı çeşitlerin üreticiye ulaştırılması, üretimde dalgalanma gösteren ürünlerin üretiminde üreticilerin teşvik edilmesi, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve korunması Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almakta ve projeler yürütülmektedir” dedi.

NOHUTLA NADASI BIRAK PROJESİ BAŞLATILDI!

Nadasa bırakılan ve atıl durumdaki tarım alanlarının üretime kazandırılması için Tarım ve Orman Bakanlığının 2019-2023 stratejik planları doğrultusunda yürütülen “Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi”nin alt projesi olan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi”nin uygulanmaya konulduğunu hatırlatan Töke, bu kapsamda 2023 yılında da nohut üretiminin artırılması ve nadasa bırakılan tarıma elverişli olduğu halde kullanılamayan alanların üretime kazandırılması amacıyla ‘Nohutla nadası bırak’ projesinin hayata geçirildiğini bildirdi.

ÇİFTİYE YÜZDE 50 HİBELİ 162 TON SERTİFİKALI NOHUT TOHUMU DAĞITILACAK!

‘Nohutla Nadası Bırak’ projesi kapsamında yaklaşık 162 ton sertifikalı nohut tohumunun Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Kadınhanı, Meram, Taşkent, Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerinde çiftçilerle buluşturulacağını vurgulayan Töke, toplam büyüklüğü 5 milyon lira olan projenin yüzde 50 Bakanlık, yüzde 50 çiftçi katkısı ile yürütüldüğünü kaydetti.

12 BİN 900 DEKAR NADAS TARIM ALANI TARIMA KAZANDIRILACAK!

Yüzde 50 hibeli nohut tohumunun 120’si kadın çiftçi olmak üzere toplamda 500 çiftçiye ulaştırılacağını vurgulayan Töke, proje kapsamında 162 ton nohut tohumunun  toprakla buluşturularak 12 bin 900 dekar nadas tarım alanının tarıma kazandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: tarimdanhaber.com