TARSİM’den açıklama: Köy bazlı kuraklık verim sigortasında hasar ödemesi nasıl yapılıyor?

TARSİM, 2021 yılından itibaren uygulamaya konulan köy bazlı kuraklık verim sigortası hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Köy bazlı uygulanmaya başlanan kuraklık verim sigortasının, üreticiler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığı belirtilen açıklamada, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin hasar ödemesinden nasıl yararlanacağı hakkında bilgi verildi.

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, devlet destekli tarım sigortalarının yaygınlaştırılması, ülkemizdeki üretici ve yetiştiricilerin, doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması, bu amaca yönelik gerekli uygulamaların hatasız ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için, büyük bir azim, inanç ve titizlikle çalışıldığı, geçmişte olduğu gibi gelecekte de yeni teminatlar ve hızlı ekspertiz çalışmaları ile üreticinin daima yanında yer alınacağı vurgulanarak şu bilgilere yer verildi:

Terrabora Organik Gübre Kuraklığa Karşı Önlem Alın.

“TARSİM, ülkemizin tarımsal üretim yapılan her yöresine, tarımı yapılan her ürününe, mümkün olan en geniş kapsamlı sigorta güvencesini sağlayabilmek amacıyla, kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör iş birliğinin en güzel örneklerinden birini teşkil eden yapısı ile sigorta prensipleri ve teknikleri çerçevesinde, tarımsal risklerin maksimum seviyede teminat altına alınabilmesi için çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kuraklık Verim Sigortası İlk Kez 2017 Yılında Uygulamaya Alındı

Bu doğrultuda devlet destekli ilçe bazlı kuraklık verim sigortası ilk kez 2017 yılında, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday ürününde, dolu paketi dışındaki kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin, mevcut arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak üreticinin primine sağlanan yüzde 60 devlet prim desteği ile Sistem kapsamına alındı.

2018 yılında kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları ve 2019 yılında ise buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, mercimek ve nohut ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları teminat altına alındı.

Terrabora Organik Gübre ile Gübre kullanımında %25 tasarruf, Verimde %40 artış sağlayın.

Yeni Yıldan İtibaren Köy Bazlı Uygulanıyor

Devlet destekli bitkisel ürün sigortasındaki dolu paketi (dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışında kalan kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları ile ÇKS’ye kayıtlı çiftçilere ait kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında ilçe genelinde doğrudan meydana gelecek verim kayıpları, 2021 yılından itibaren geçerli olmak üzere köy bazlı kuraklık verim sigortası kapsamına alındı. Bu sigorta ile köy genelinde doğrudan neden olacak verim kayıpları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği köy bazındaki verim değerleri üzerinden tespit edilen köyün eşik verim değerine kadar olan kısmı teminat altına alındı.Devlet destekli köy bazlı kuraklık verim sigortasında, köyün eşik verim değeri, köyün ortalama veriminin yüzde 70’i alınarak belirleniyor. Köyün ortalama verimi, ürün bazında TÜİK tarafından ilan edilen son 7 yıldaki en yüksek 5 yılın ortalaması baz alınarak hesaplanan verimi ifade ediyor. Köy bazlı kuraklık verim sigortasında, her ürün ve her köy için kuru şartlarda verim değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler buna göre düzenleniyor.

Köyün Gerçekleşen Verim Ortalamasının Eşik Verim Değerinin Altında Olması Durumunda Tüm Sigortalı Üreticilere Hasar Ödemesi Yapılıyor

Köy bazlı kuraklık verim sigortası kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi durumunda sigortalı üreticinin, hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmuyor. Havuz eksperleri tarafından köye ait olan referans parsellerde yapılan verim tespitleri sonucunda belirlenen köyün gerçekleşen verim ortalamasının, eşik verim değerinin altında olması durumunda, hesaplanan tazminat tutarı, devlet destekli köy bazlı kuraklık verim sigortası yaptıran tüm üreticilere poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde ödeniyor.

Terrabora Organik Gübre ile Gübre kullanımında %25 tasarruf, Verimde %40 artış sağlayın.

Tazminatın belirlenmesi için, gerçekleşen köy verimi poliçede yazılı olan eşik verim değeri ile karşılaştırılıyor. Karşılaştırma sonucunda gerçekleşen verim ortalamasının “eşik verim değerin” altında kalması halinde, köyde sigorta yaptıran tüm üreticilere aşağıdaki formüle göre hasar ödemesi yapılıyor:

KÖYLERDE HASAR ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Tazminat tutarı (TL/Da)=(Eşik Verim-Gerçekleşen Köy Verimi) x Ürün Fiyat x Birim Alan Tüm devlet destekli tarım sigortası branşlarında olduğu gibi köy bazlı kuraklık verim sigortasında da, genel şartlar, tarife ve talimatlarda yer alan tüm bu konular poliçelerde bulunuyor ve poliçeler üreticinin isteği doğrultusunda, gönüllülük esasına göre oluşturuluyor.

Kuraklık Verim Sigortası Kapsamında Üreticiye 24,5 Milyon TL Hasar Ödemesi Yapıldı

2017 yılında ilçe bazlı kuraklık verim sigortası olarak başlanan uygulamada, üreticinin 24,1 milyon TL prim ödemesine karşılık 24,5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 2021 yılından itibaren köy bazlı uygulanmaya başlanan kuraklık verim sigortası, üreticilerimiz tarafından büyük bir ilgiyle ve memnuniyetle karşılandı. Bu doğrultuda, poliçe sayısı bir önceki yıla göre yüzde 228 oranında artarak 25.582’den 83.805 adede; sigortalı alan ise yüzde 309 oranında artarak 371.874’den 1.520.310 dekara yükseldi.”

Terrabora Organik Gübre ile Gübre kullanımında %25 tasarruf, Verimde %40 artış sağlayın.

KAYNAK